Hazakényszerítheti az anya a fiatalkorú lányát?

2020. június 30., 09:43 , 1012. szám

„Még csak 17 éves vagyok, de már egy éve nem az elvált anyámmal lakom. Van állandó munkahelyem, és saját lakást bérlünk az élettársammal. Egy ideje nem tanulok sehol, így nem tudok újabb iskolai igazolást vinni anyámnak, aki viszont így nem kapja meg többé az utánam járó gyerekpénzt. Azzal fenyeget, hogy bejelenti a rendőrségen az eltűnésemet, ha nem szerzek igazolást. Igaz, amit mondott, hogy ha feljelent, akkor hazavisznek a rendőrök, és ülhetek otthon még tíz hónapig, amíg be nem töltöm a 18-at?”

– A Polgári törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy a 14. életévét betöltött természetes személy szabadon megválaszthatja a lakóhelyét a jogszabályok által megállapított korlátok között.

A korlátozásokról A szabad mozgásról és a lakóhely szabad megválasztásáról Ukrajnában című jogszabály rendelkezik. Ezek szerint korlátozás alá esnek a lakóhely megválasztása szempontjából a határsáv; a katonai létesítmények területe; a törvények alapján korlátozott hozzáférésű zónának minősülő övezetek; azok a területek, amelyeken különleges rendelkezéseket vezettek be fertőző betegségek terjedése, mérgezés veszélye miatt; azok a területek, amelyeken hadiállapotot vagy rendkívüli helyzetet vezettek be; az ideiglenesen megszállt területek.

Másfelől megközelítve a kérdést, a lakóhely szabad megválasztása korlátozott a 14. életévüket be nem töltött személyek, továbbá azok esetében, akikkel szemben az eljárási renddel össz­hangban szabadságkorlátozással vagy szabadságelvonással járó megelőző intézkedéseket alkalmaztak; akik bírósági ítélet alapján szabadságvesztés vagy szabadságkorlátozás formájában a büntetésüket töltik; akik a jogszabályoknak megfelelően közigazgatási felügyelet alatt állnak; akiket kényszerkezelésnek vetnek alá a fertőző betegségekről és a pszichiátriai ellátásról szóló jogszabályokkal összhangban; végül a külföldiek és hontalanok esetében is, akik nem jogosultak Ukrajna területén tartózkodni.

Édesanyjának senki nem tilthatja meg, hogy bejelentést tegyen a rendőrségen. A rendőrség persze el fog járni az ügyben, ellenőrizni fogja a tényállást. Miután azonban megállapították az ön tartózkodási helyét és tisztázták a helyzetét, aligha fogják erőnek erejével hazatérésre kényszeríteni. Édesanyja eljárása ugyanakkor a szélhámosság jeleit mutatja, hiszen a gyermek után járó segélyt a gyermek eltartására folyósítják, mivel pedig ön már nem él otthon, a pénzt nyilván nem önre költötte.

hk