A lakhelybejelentés megszüntetéséről

2020. július 12., 15:12 , 1014. szám

 „Hogyan lehet a hozzájárulása nélkül kiíratni a lakásból azt a személyt, aki oda van bejelentve, de a valóságban nem lakik ott?”

A mozgás szabadságáról és a lakóhely szabad megválasztásáról Ukrajnában című törvény 7. cikkelye szerint a lakhelybejelentés törlését annak a személynek a kérelme alapján hajtják végre, aki meg kívánja változtatni a bejelentési helyét. Emellett törölhető a lakhelybejelentés a személynek a lakóhely tulajdonjogától, használati jogától való megfosztásáról, esetleg a kilakoltatásáról, távollévő személy esetében a halottá nyilvánításáról stb. hozott jogerős bírósági határozat alapján is.

Ezenkívül a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 391. cikkelye értelmében a tulajdonosnak jogában áll kérni a bíróságtól bármilyen akadály elhárítását, amely korlátozza a saját (tulajdonjog tárgyát képező) lakóhelyisége szabad használatában vagy az azzal való szabad rendelkezésben.

A Ptk. 405. cikkelyének 2. pontja értelmében a lakóhely tulajdonosának családtagja elveszíti az adott lakóhely használatának jogát, ha nem méltánylandó okból van távol több mint egy évig, hacsak másként nem állapodtak meg a tulajdonossal, vagy másként nem rendelkezik adott esetben a törvény.

Ezenkívül kényszerkilakoltatásra is lehetőség van a Lakástörvénykönyv 116. cikkelye alapján, anélkül, hogy a kilakoltatottnak másik lakóhelyet kellene biztosítani, ha a lakó (bérlő), a családtagjai és/vagy más vele együtt élő személyek szisztematikusan rombolják, rongálják a lakóhelyiséget, vagy nem rendeltetésszerűen használják azt, vagy az együttélés szabályainak szisztematikus megsértésével mások számára lehetetlenné teszik az együttélést abban a lakásban vagy abban a házban, miközben a megelőzésre, a társadalmi befolyásolásra tett lépések nem jártak eredménnyel.

Ne feledjük azonban, hogy a Lakástörvénykönyv 71. cikkelye értelmében a bérlő vagy családtagjai ideiglenes távollétében hat hónapig fenn kell tartani számukra a lakóhelyiséget.

Összefoglalva a fentieket megállapíthatjuk, hogy

• a hatályos jogszabályok értelmében megszüntetni egy személy lakhelybejelentését a hozzájárulása nélkül csak bírósági úton lehet;

• a lakhelybejelentés megszüntetésével, kilakoltatással kapcsolatos viták bírósági rendezését a lakóingatlan tulajdonjogával rendelkező személy kezdeményezheti, amennyiben a lakhelyhez fűződő jogait mások megsértik, vagy igazolható, hogy a lakó nem méltányolható okból egy évnél tovább volt távol a lakóhelyétől.

                hk