Magyarországra felvételizők figyelmébe: a kormány módosított a felvételi eljáráson

2020. július 18., 08:32 , 1016. szám

Számos kárpátaljai magyar érettségiző kéréssel fordult lapunkhoz, s kérte segítségünket az ügyben, hogyan tudnának idén felvételizni magyarországi felsőoktatási intézményekbe. A felvetődött probléma ugyanis az, hogy a felvételihez nélkülözhetetlen érettségi bizonyítványt a koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontban kapják kézhez a diákok, mint a Magyarországon a külföldi érettségi és felsőfokú oklevél feltöltésére kitűzött határidő. Újságírónk e-mailben kereste fel a magyarországi illetékes személyt, a levelet itt olvashatják.

A megkeresésünkre érkezett választ módosítás nélkül itt olvashatják:

„Tisztelt Csuha Alexandra!

Köszönettel megkaptam megkeresését, mellyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

2020. július 16-án a Magyar Közlöny 2020. évi 172. számában megjelent az alábbi szabályozás:

A Kormány 351/2020. (VII. 16.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„2. § Az Fkr. 17. alcíme a következő 57. §-sal egészül ki: „57.  § A Hivatal a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a 2020. évben Ukrajnában érettségizők esetében, a besorolási döntés megküldésétől számított 15 napon belül, a jelentkező kérelmével egyidejűleg benyújtott ukrán középiskolai bizonyítvány és ukrán érettségi bizonyítvány figyelembevételével hivatalból módosíthatja a korábbi besorolási döntését.”

Ez azt jelenti, hogy 2020. július 23-a után megkapott besorolási döntésben az érintett jelentkezők – tekintettel arra, hogy még nem rendelkeznek az érettségi bizonyítvánnyal – nem nyernek felvételt egyetlen jelentkezési helyükre sem, azonban lehetőségük nyílik arra, hogy az eredeti besorolási döntésük tudomására jutásától számított 15 napon belül kérelemmel éljenek az Oktatási Hivatal felé és amennyiben azzal együtt benyújtják az ukrán középiskolai bizonyítvány és ukrán érettségi bizonyítvány másolatát, az abban szereplő eredmények alapján az Oktatási Hivatal hivatalból módosítja a korábbi besorolási döntést és amennyiben felvételi pontszámuk eléri az adott képzésen megállapított felvételi ponthatárt, akkor oda besorolásra kerülhetnek.

Üdvözlettel:

Ádám Zoltán
főosztályvezető
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Felsőoktatási Képzési Főosztály
Felsőoktatási Felvételi Osztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
www.itm.gov.hu”

 

Csuha Alexandra