Levelet írtunk az érettségi bizonyítvány magyarországi határidejére vonatkozóan

2020. július 15., 08:45 , 1015. szám

Számos kárpátaljai magyar érettségiző kéréssel fordult lapunkhoz, s kérte segítségünket az ügyben, hogyan tudnának idén felvételizni magyarországi felsőoktatási intézményekbe. A felvetődött probléma ugyanis az, hogy a felvételihez nélkülözhetetlen érettségi bizonyítványt a koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontban kapják kézhez a diákok, mint a Magyarországon a külföldi érettségi és felsőfokú oklevél feltöltésére kitűzött határidő. Újságírónk e-mailben kereste fel a magyarországi illetékes személyt, a levelet alább olvashatják:

Ádám Zoltán
Osztályvezető
Felsőoktatási Képzési Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

Tisztelt Osztályvezető Úr!

 

Az oktatási törvény rendelkezései értelmében Ukrajnában az érettségi vizsgák eredményei a Független Vizsgaközpontokban letett külső független teszteléseken (ZNO) elért eredmények alapján kerültek kiállításra. A nemzetközi normák szerint érettséginek külföldön – Magyarországon – az az okirat számít, amely tartalmazza a külső független tesztvizsgákat is. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma a koronavírus miatt kialakult karanténhelyzetre való tekintettel 2020-ban az érettségi vizsgák időpontjait június 25. – július 17. közé tűzte ki, azok eredményeiről legkésőbb július 29-ig értesítik a diákokat. A törvényi szabályozás mindenhol előírja, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításának a feltétele az érettségi vizsgák megléte.

Számos megkeresést kaptunk, amelyekben idén kárpátaljai oktatási intézményben érettségiző és tanulmányait magyarországi felsőoktatási intézményben folytatni kívánó diákok kérték közbenjárásunkat a külföldi érettségi és felsőfokú oklevél feltöltésének határidejére vonatkozóan, amelyet Magyarországon 2020. július 15-ére tűztek ki. A kárpátaljai diákok a magyarországi főiskoláktól és egyetemektől kérdésükre azt a választ kapták, hogy próbálkozzanak a felvételivel következő évben.

A kárpátaljai érettségizők jelen körülmények között nem tudják felmutatni a felvételihez elengedhetetlen érettségi bizonyítványukat a megadott határidő lejártáig.

Ön, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási Képzési Főosztályának osztályvezetője, mit tanácsol a felmerült probléma megoldása érdekében?

Az e-mailre lapzártánkig (július 13.) nem érkezett válasz, azt leghamarabb honlapunkon, valamint a következő lapszámunkban közöljük.

Csuha Alexandra