Ha a felperes nem tud megjelenni a bíróságon

2020. július 26., 09:57 , 1016. szám

„Keresetet nyújtottam be ügyemben a bíróságnak. Azt mondták, értesítenek róla, mikor kell megjelennem a bíró előtt. Később üzentek a postáról, hogy küldeményem érkezett, de még nem tudtam elmenni érte. Közben eltelt egy hónap azóta, hogy beadtam a keresetemet. Mit tegyek?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv (Pptk.) értelmében a bíróságnak meg kellett küldenie önnek a végzést arról, hogy indult-e eljárás a beadványa nyomán, vagy elutasították a keresetét. Kezdje tehát azzal, hogy ellenőrzi a keresetlevele helyzetét. Ezt online is megteheti a http://court.gov.ua/fair/ címen, ahol elég, ha megadja a bíróságot, amelynek a keresetet benyújtotta és a saját nevét. Így megtudhatja, hogy a bíróság befogadta-e a keresetét, mi a bíró neve, aki az ügyben eljár, valamint azt is, hogy mikorra tűzték ki a következő ülést. További információkra tehet szert az ügyével kapcsolatos eljárási cselekményekről a http://www.reyestr.court.gov.ua/ címen.

Ha valóban korrekt információkhoz kíván jutni, meg kell ismerkednie az ügy anyagaival. Erre a Pptk. feljogosítja önt. Ezt a lehetőséget azonban kérvényezni szükséges a bíróságon. A kérvény megírásához kérje ügyvédje segítségét. Végső esetben a világhálón is találhat kérvénymintát, amelybe csak a szükséges adatokat kell beírni (lásd például: https://cz.hr.court.gov.ua/userfiles/zrazki.pdf). Az így szerzett információk alapján lehet azután határozni a további lépésekről.

Jó tudni, hogy a Pptk. 223. cikkelyének 1. pontja értelmében néhány kivételtől eltekintve a bíró akkor is megindítja az eljárást az ügyben, ha a résztvevők valamelyike nem jelent meg az ülésen.

Ilyen kivétel, ha a bíró szükségesnek tartja, hogy a felperes személyesen is előadja az álláspontját, vagy ha első ízben, méltánylandó okból nem jelenik meg a bíróság előtt, amiről előzőleg tájékoztatta a bírót. Ilyenkor a bíró elhalasztja az ülést.

A Pptk. 223. cikkelyének 5. pontja szerint viszont amennyiben a szabályosan kiértesített felperes másodszor is hiányzik az ülésről méltánylandó ok nélkül, vagy nem tájékoztatta a bíróságot idejében távolmaradásáról és annak okáról, a bíróság kivizsgálatlanul hagyja a keresetet – kivéve, ha a felperes kezdeményezte, hogy az eljárást a távollétében folytassák le, s távolmaradása nem befolyásolja az eljárás eredményét.

Vagyis felperesként tulajdonképpen ön dönti el, hogy megjelenik-e a bíróság előtt, amikor az kitűzi keresete tárgyalását, de távolmaradásának következményei lehetnek az eljárás kimenetelét illetően.

hk