Bizonyítványosztó ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban

2020. augusztus 1., 11:36 , 1018. szám

A megszokottnál szűkebb körben, családtagjaik és tanáraik jelenlétében kapták kézhez a középiskolai végzettséget igazoló bizonyítványt a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium (BBGMG) végzősei július 31-én az intézmény udvarán.

Az esemény kezdetén Szabó Árpád gimnáziumigazgató köszöntötte a 29 ballagót. Beszédében hangsúlyozta az elért eredményeket, amelyek igazán dicséretre méltók, s külön kiemelte Novikov Erik teljesítményét, aki maximális, azaz 200 pontot ért el az oktatási intézmény végzősei közül először a független vizsgaközpontokban tett külső független teszteléseken (ZNO) angol nyelvből. „Hivatalosan utoljára nevezlek benneteket gimnazistáknak, ezután már csak szívetekben maradtok azok, s remélem, hogy életetek végéig büszkék lesztek erre” – szólt a végzősökhöz.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Kulcsár Ferenc konzul gratulált a ballagóknak a jó eredményekhez, amelyekben véleménye szerint is rengeteg munka van. Bejelentette azt is, hogy jelenleg úgy tűnik, a következő évben a gimnázium épülete teljes felújítás alá kerül, s a tervek szerint a két évet igénybe vevő munkálatok után teljesen más látvány fogadja majd a látogatókat.

„Egy ilyen változó világban, amelyben élünk, a fiatalokra vár, hogy jobb irányba fordítsák a világunkat” – szólt az ünneplőkhöz Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. A szükséges változások között említette a béke és a biztonság megteremtését, az „országon belüli hivatalnokrendszert, amely sokszor rafinált eszközökkel visszatartja azt, aminek fejlődnie lehetne” – utalt ezzel a támogatások felhasználásának elindítására az intézmény tekintetében, s végül kiemelte, hogy a felújításra többször születtek már tervek, azok azonban nem valósultak meg. „Hogy ezen változtassunk, a KMKSZ felkarolta a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium felújításának és bővítésének ügyét, s támogatóra az anyaországban találtunk. Most jó esélyünk van arra, hogy elkezdődjenek a felújítások, valamint az új szárny megépülése, […] hiszen a KMKSZ, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a magyar kormány együttműködéséből csak jó dolgok szoktak születni” – fogalmazott Sin József.

Köszöntötte a mérföldkőhöz érkezett tanulókat Lengyel László, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal oktatási osztályának vezetője, s a tanintézmény kiemelkedő erősségét emelte ki beszédében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

Ezt követően a hangulat igazán meghitté vált, hiszen Kocsis Marianna osztályfőnök lépett a mikrofon elé, és szólt diákjaihoz. A hála és köszönet szavait tolmácsolta a szülőknek, akik a gimnáziumot választották gyerekeik számára, a tantestületnek, amelynek tagjai kitartóan okították őket, és adták át tudásukat, valamint a Jóistennek, akinek elrendeléséből a ballagók osztályfőnöke lehetett.

Utoljára olvasták fel a végzős osztály névsorát a gimnázium diákjaiként, s egyesével megkapták az igazgató úrtól érettségi bizonyítványaikat, osztályfőnöküktől pedig az útravaló tarisznyát, ezzel jelezve, hogy életük egyik fontos állomásának a végére értek.

Megható pillanatok következtek ezután: a ballagó diákok verses-énekes búcsúműsora őszinte gondolatokat tartalmazott a szüleik és tanáraik gondoskodó munkájáról, a barátságról, a hazaszeretetről és az otthon fontosságáról. Az ünnepség végén Zán Fábián Sándor püspök Isten áldását kérte a végzősökre.

Csuha Alexandra