Amit a helyhatósági választásokról tudni érdemes V.

2020. szeptember 3., 19:23 , 1022. szám

Sorozatunkban a Választási törvénykönyv (Vtk.) alapján áttekintjük, hogyan folynak az előkészületek az október 25-ére kiírt helyhatósági választásokra, s miként zajlik majd a szavazás.

A helyhatósági választások szavazólapjai

A szavazólapok szövegét az illetékes területi választási bizottságok hagyják jóvá, legkésőbb tizenhét nappal a szavazás napja előtt. A szavazólap szövegét egy lapra és annak csak az egyik oldalán elhelyezve nyomtatják ki.

Az egyes választókerületekhez tartozó minden szavazókörzet számára annyi szavazólapot készítenek, hogy a számuk 0,5%-kal meghaladja a választói névjegyzék szerint az adott szavazókörzethez tartozó szavazókét. Az átvett és kiadott szavazólapok szigorú nyilvántartása a territoriális és szavazókörzeti választási bizottságok feladata. (Lásd a Vtk. 240. cikkelyét!)

A megyei és járási tanácsi, illetve a 10 ezer és annál több szavazót számláló területi közösségekben rendezett városi, nagyközségi és községi tanácsi választásokra készülő szavazólapokon a pártszervezetek nevét a sorszámaiknak megfelelő sorrendben tüntetik fel. A pártok sorszámairól sorsolás útján dönt a territoriális választási bizottság, a Központi Választási Bizottság által megállapított rend szerint, a pártok választókerületi megbízottjainak, a képviselőjelölteknek a jelenlétében, a képviselőjelöltek regisztrációjának befejezése után, a szavazólap szövegének jóváhagyása előtt.

A szavazólapon balról jobbra haladva, egy sorban, egymás után tüntetik fel:

1) a pártszervezet sorsolással megállapított sorszámát;

2) a pártszervezet teljes nevét, valamint a párt szavazólistáján az első helyen álló képviselőjelölt vezeték-, kereszt- és apai nevét – sorszám nélkül;

3) két négyzetet:

• az egyik üres – ebben jelölheti be a választó, hogy melyik pártra adja a szavazatát;

• a másikban két olyan sablon lesz látható, mint amilyen a borítékon az irányítószámnak fenntartott téglalapokban használatos – ebbe a négyzetbe írhatja be a választó a sablont követve annak a képviselőjelöltnek a számát az általa választott párt listájáról, akit az adott tanácsba szeretne juttatni;

4) a párt választási listáját (a listát a képviselőjelöltek sorszámával, vezetéknevével, keresztnevük és apai nevük kezdőbetűivel egymás alatt, két hasábban elrendezve, a szavazólap jobb szélén találjuk).

A tízezer választópolgárnál kevesebb választót számláló területi közösségekben rendezett városi, nagyközségi és községi tanácsi választásokra, illetve a községi, nagyközségi és városi polgármester-választásokra készülő szavazólapon sorszámmal ellátva, ábécérendben követik egymást a jelöltek, akiknek feltüntetik

• a vezetéknevét, a keresztnevét (valamennyit) és az apai nevét (amennyiben van);

• a jelöltet indító szervezetet – amennyiben a jelölt önjelölés alapján indul, feltüntetik, hogy „самовисування” („önjelölés”);

• a jelölt születési évét, beosztását, lakóhelyét.

Minden jelölt sorszámától és nevétől jobbra üres négyzet található. (Lásd a Vtk. 241. cikkelyét!)

Amennyiben egy képviselőjelöltnek még a választások előtt törlik a bejegyzését, vagy kiszáll a választási küzdelemből, de már nincs idő új szavazólapokat készíteni, a territoriális választási bizottság határozata alapján a szavazókörzeti választási bizottságokban a „Вибув” („Törölve”) bélyegzővel módosítják a szavazólapokat. A módosításról minden választót tájékoztatni kell a szavazólap kiadásakor.

A „Вибув” bélyegző használata a szavazókörzeti választási bizottság által a territoriális választási bizottság határozata nélkül tilos. (Lásd a Vtk. 242. cikkelyét!)

A szavazás menete

A szavazókörzeti választási bizottság a Vtk. 42. cikkelyének második részével összhangban küldött vagy kézbesített meghívókkal értesíti az ezen szavazókörzet választói névjegyzékében szereplő polgárokat a szavazás helyéről és idejéről. (Lásd a Vtk. 247. cikkelyét!)

Szavazni a választások napján (október 25.) kijevi idő szerint 8 és 20 óra között lehet. A szavazóhely szünet nélkül működik.

A szavazás megszervezéséért, a rend fenntartásáért a szavazóhelyiségben, a választói akarat titkosságának biztosításáért a szavazás alatt a szavazókörzeti választási bizottság felel. Olyan jogsértések elkövetése esetén, amelyekért a törvény felelősségre vonást állapít meg, a szavazókörzeti választási bizottság elnökének vagy elnökhelyettesének jogában áll rendőrt hívni a szavazóhelyiségbe, akinek intézkednie kell a szabálysértővel szemben, majd el kell hagynia a szavazóhelyiséget. Rendőrök más esetekben nem tartózkodhatnak a szavazóhelyiségben.

A szavazóhelyiségben a szavazókörzeti választási bizottság két tagja teszi lehetővé a választópolgár számára a szavazást. Miután a választó felmutatta a szavazólap átvételére feljogosító személyi okmányok egyikét (személyi igazolvány, Ukrajna állampolgárának ideiglenes személyi igazolványa, katonakönyv – a sorkatonai szolgálatukat teljesítők esetében), s megállapítást nyer, hogy szerepel a szavazókörzethez tartozó választók névjegyzékében, s választójoggal rendelkezik az adott helyhatósági választásokon, a bizottság egyik tagja aláíratja vele a választói névjegyzéket. A másik bizottsági tag kiadja a választónak a szavazólapokat, amelyek átvételét a választó minden szavazólap esetében az aláírásával igazolja a szavazólapok letéphető ellenőrző talonján. A választási bizottság tagja tájékoztatja a választót, hogy hány szavazólapot vett át. A szavazólapok ellenőrző talonjai a szavazólapokat kiadó bizottsági tagnál maradnak. Eközben tilos bármilyen módon megjelölni a szavazólapot.

A választó csak a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólapot a választó személyesen tölti ki a titkos szavazásra kialakított szavazófülkék egyikében. A szavazólapok kitöltésekor tilos másoknak a szavazófülkében tartózkodni, bármilyen módon fénykép- vagy videofelvételt készíteni. A választópolgár, aki testi fogyatékossága miatt nem képes önállóan kitölteni a szavazólapot, a szavazókörzeti választási bizottság elnökének vagy egyik tagjának tudtával jogosult más választópolgár segítségét igénybe venni, kivéve a választási bizottság tagját, valamelyik képviselőjelöltet vagy polgármester-jelöltet, a jelöltek megbízottait, a pártszervezetek meghatalmazottait, a hivatalos megfigyelőket.

A választópolgárnak nincs joga átadni szavazólapját más személyeknek. Tilos a szavazólapok átvétele más személyektől (kivéve a választási bizottság felhatalmazott tagját, aki kiadja a szavazólapokat), illetve tilos a szavazók ösztönzése vagy kényszerítése vesztegetéssel, fenyegetéssel, esetleg egyéb módon a szavazólap átadására másoknak. (Lásd a Vtk. 248. cikkelyét!) (Folytatjuk.)