„A magyar nyelv visszatért Szerednyére”

Magyar kormánytámogatásból épült óvodát adtak át Szerednyén

2020. szeptember 7., 11:41 , 1023. szám

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felépített újabb magyar óvodát adtak át szeptember 6-án, ezúttal az Ungvári járásban található Szerednyén.

A településen a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által működtetett vasárnapi iskolán kívül nem volt más magyar intézményes oktatás, bár igény mutatkozott rá. Az óvodafejlesztési program egyik célja az oktatási-nevelési intézmények felújítása mellett a meglévő magyar nyelvű oktatási hálózat bővítése is, ebből kifolyólag a KMPSZ 2018-ban megvásárolta azt az ingatlant, amelyben ma már egy önálló magyar óvoda működik. A vásárlást, valamint a hatósági engedélyek megszerzését követően kezdődött meg az addigi lakóháznak szánt épület befejezése, illetve átalakítása óvodai célokra.

A felújítás során befejezték a belső munkálatokat: falak vakolása és festése, padlózat lerakása, elektromos és vízvezetékrendszer kialakítása, szennyvízelvezető rendszer kiépítése, az illemhelyiségek és a konyha kialakítása. Megtörtént a homlokzat, valamint a tető szigetelése, a külső szennyvízelvezető rendszer kiépítése és a kerítés cseréje. A beruházás teljes értéke a berendezéssel, játszótérrel és a pavilonokkal együtt 4 589 534 hrivnya.

Az ünnepélyes óvodaátadón elsőként Buhajla József ungvári magyar főkonzul köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az alkalomra írt levelét. „A magyar kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és közösségeik védelme az általános keresztény európai értékek mentén. Ehhez elengedhetetlen a nemzeti kisebbségben élő honfitársaink kollektív jogainak biztosítása az egyéni kisebbségi jogok mellett. Az identitás megőrzése, a szülőföldön való boldogulás és az anyanyelv szabad használata, úgy gondoljuk, hogy mindenkit alanyi jogon megillet” – tolmácsolta hangsúlyozva a politikusok szavait a főkonzul. „Aki vállalja nemzetiségét, kiáll közösségéért. […] A magyar kormány erre építi az ország jövőjét, amelynek egyik alappillére azon óvodahálózat is, amelynek kiépítése 2016 óta folyamatosan zajlik minden régióban” – olvasta Buhajla József, hozzátéve, hogy a program kezdete előtt a Kárpát-medencében 48 276 gyerek részesült magyar vagy részben magyar, két tannyelvű óvodai oktatásban, annak beindulása óta egy 2017. júniusi kutatás szerint ez a szám közel 54 ezerre emelkedett. A Szerednyei Magyar Óvoda kivitelezéséhez kapcsolódóan a szerednyei lakosokhoz szólva a levél felolvasásakor elhangzott: „A közösen elért cél bizonyítja, hogy értéket teremthetünk a legnehezebb időkben is. Kívánjuk, hogy az óvoda segítse hozzá a helyi közösséget anyanyelvük teljes körű használatához, annak valamennyi tagjának öröméért is!”

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszédében örömét fejezte ki, amiért a településen egy magyar óvodát nyithattak. Felidézte, hogy száz évvel ezelőtt Szerednye lakosságának egyharmada még magyarnak vallotta magát, mára azonban az intézményes oktatás hiánya következtében jelentősen csökkent a magyar nyelven beszélők száma. „Fontosnak tartom, hogy elinduljon egy olyan folyamat, ahol megtanulják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét a gyermekek, hiszen mindannyian azt valljuk: ahány nyelv és kultúra, annyi ember” – jelentette ki a KMPSZ elnöke, hozzátéve, hogy amennyiben lesz rá igény, a pedagógusszövetség egy magyar tannyelvű elemi iskola megszervezésében is segítséget nyújt.

„Szerednyének dicső múltja van, ezer szálon kapcsolódik a magyar történelemhez, s reméljük, hogy az óvoda megnyitásával a magyar nyelv újra visszakerül a községbe” – húzta alá ünnepi beszédében Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) elnöke. Hangsúlyozta, hogy ezzel lehetőséget kapnak azok a lakosok, akiknek felmenőik magyar anyanyelvűek voltak, hogy újra elsajátítsák ezt a rendkívül szép európai nyelvet. A kárpátaljai magyar politikus végezetül köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért, Orosz Ildikónak a szervezésért, valamint a község polgármesterének az együttműködésért.

Emerih Krickij, Szerednye polgármestere háláját fejezte ki, és köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az óvoda beindításához, s elmondta, hogy az ő ősei is beszélték a magyar nyelvet, s az óvoda beindításának köszönhetően már kis unokája is magyarul fog tanulni.

Az ünnepi beszédeket követően Brenzovics László elnök úr, Orosz Ildikó elnök asszony, Buhajla József főkonzul úr, Beke Mihály András beregszászi első beosztott magyar konzul, Bátori József, a megyei tanács képviselője, valamint Emerih Krickij polgármester úr átvágták a nemzeti színű szalagot, ezzel jelképesen megnyitották az intézményt a gyerekek előtt, majd bejárták az épületet. Az óvodába jelentkező kisgyerekek száma már meghaladta a harmincat, ezáltal két csoport fog működni az intézményben.

Csuha Alexandra