Egy a nemzet

Felavatták a nemzeti összetartozás emlékművét Nagydobronyban

2020. október 20., 21:18 , 1029. szám

Ifj. Hidi Endre szobrászművésznek Trianon századik évfordulójára készített, nemzeti összetartozásunkat szimbolizáló köztéri szobrát még június 4-én szerették volna felavatni Nagydobrony központjában, a Hatrác-patak partján, szemben a Nagydobronyi Református Líceum épületével. Akkor ezt el kellett halasztani a karanténszabályok miatt, s most – október 20-án – is csak szűk körben kerülhetett sor a rendezvényre. A szobor felállítását támogató KMKSZ-nek és a Nagy Ferenc polgármesterjelölt vezette helyi civil szervezetnek feltett szándéka, hogy a falut kettészelő patak két partján kialakítsák a Nemzeti Összetartozás Emlékparkját, egy kellemes pihenőövezetet. Többek között ennek megvalósításához is kérik a vasárnapi önkormányzati választásokon a szavazók támogatását.

A szobor négy homokkőoszlopból áll, amelyek kialakításához egy monolit kőtömböt hasítottak négyfelé, majd az oszlopokat elhúzták egymástól, szimbolizálva ezzel a világ négy égtája felé szakított magyarságot, amelyet a tetején mégis összetart egy fényesre csiszolt, vörös gránitgömb. A magyarságunkat összekötő gömb mindaz, ami összetart minket: a közös értékek, kultúra, vér és a történelmi emlékezet. Az alkotó, ifj. Hidi Endre a szobor kapcsán elmondta: „Bár az oszlopok ma már fizikailag nem alkotnak egy tömböt, de attól még összetartoznak, egy szerves kompozíció részei, melyet összeköt a felső, ötödik elem, amely egy gömb, egy tökéletes forma. Ez a forma sok mindent szimbolizál, de most röviden nevezzük csak értéknek. Éppen ezért a tartóoszlopoknak is stabilan a helyükön kell állniuk, hiszen fontos értéket hordoznak.”

Az avatóünnepségen Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke a bánat és az öröm napjának nevezte a nemzeti szétszakítottságunk és egyben határok feletti összetartozásunk tragikus emlékét szimbolizáló műalkotás felavatásának napját. Idén pontosan száz éve annak, hogy a Nagy-Trianon palotában a magyar delegációval aláírták a rabló békét. Azóta egymást követő generációk próbálnak élni és túlélni magyarként a szülőföldjükön. Ugyanakkor örömteli, hogy tűzmadárként feltámadt az ország, amely önálló és megbecsült tagja az európai országok közösségének. Ez a büszke önbizalom pedig ránk is kisugárzik és erőt ad. Hidi László bejelentette: „Terveink közé tartozik a Nemzeti Összetartozás Emlékparkjának létrehozása a Hatrác-patak két partján, amennyiben pár nap múlva erre a választóktól felhatalmazást kapunk.” A KMKSZ helyi vezetője köszönetet mondott a KMKSZ járási és megyei szervezetének, Nagy Ferencnek, a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet vezetőjének a szobor felújításához nyújtott támogatást, a Nagydobronyi Községi Tanácsnak a helyszín biztosítását, továbbá mindenkinek, aki munkájával hozzájárult az elképzelés megvalósításához.

Reményik Sándor egyik versét Marton Debóra, az Isten áldja meg a magyart kezdetű dalt Torma Barbara, a Nagydobronyi Református Líceum diákjai adták elő.

Loppert Balázs ungvári magyar konzul Magyarország Alaptörvényének D cikkéből idézett, amelyben azt rögzítette az Országgyűlés, hogy felelősséget visel az anyaország a határain kívül élő magyarok sorsáért. A magyar kormány ezt nemcsak szavakban, hanem tettekben is bizonyítja. A konzul úr hosszasan sorolta azokat a támogatási programokat, amelyek segítségével igyekeznek elősegíteni a kárpátaljai magyarok szülőföldjükön történő boldogulását. Az összetartozásunk emlékműve pedig szerinte örök jelképe annak, hogy Magyarország sosem fogja magára hagyni a határon túli magyarokat.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta annak üzenetértékét, hogy a száz évvel ezelőtti nemzeti tragédiánk, a trianoni békediktátum emlékére Nagydobrony emlékjelet állított. Azért, hogy „emlékezzen és emlékeztessen minden erre járót: nincs erő, mely kiirthatná az itt élők nemzettudatát, ragaszkodását kulturális értékeihez, hitéhez, nyelvéhez, hagyományaihoz”. Köszönetet mondott a KMKSZ helyi alapszervezetének és a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezetnek a kitartó munkáért, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának pedig a támogatásért.

Az emlékművet Loppert Balázs, Balogh Lívia, Nagy Ferenc polgármesterjelölt, ifj. Hidi Endre és Hidi László leplezte le, majd Kolozsy András, a Nagydobronyi Református Egyházközség vezető lelkésze megáldotta azt.

A szoboravató ünnepségen jelen volt az említetteken túl az alkotó családja, közöttük édesapja, id. Hidi Endre, Ukrajna érdemes népművésze. Továbbá Bátori József, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Kulin Zoltán, az Ungvári Városi Tanács képviselője, a TV21 Ungvár vezérigazgatója, Popka János, Nagydobrony polgármestere, Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója, Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója, járási tanácsi képviselő, valamint a Nagydobronyi Kistérségi Tanácsba a KMKSZ által delegált képviselőjelöltek.

Badó Zsolt