A választási törvény megsértése kapcsán öt büntetőeljárás van folyamatban Kárpátalján

2020. október 28., 13:55 , 1030. szám

Ungváron egy, a szavazóhelyiség és a választási dokumentumok biztonságát őrző rendőr szabálysértést rögzített. Ezt követően azonnal a helyszínre hívta a helyi rendőrség nyomozói munkacsoportját.

A rendőrök megállapították, hogy a körzeti választási bizottság tagjai a bizottság elnökének és titkárának vezetésével idő előtt elhagyták a szavazóhelyiséget, az összes választási dokumentációt otthagyták. Ezzel figyelmen kívül hagyták a hatályos jogszabályok követelményét, mely szerint a szavazatszámlálást követően a szavazólapokat és jegyzőkönyveket haladéktalanul el kellett juttatni a területi választási bizottsághoz.

A nyomozók az ukrán Büntetőtörvénykönyv 157. cikkelyének 5. része alapján minősítették a személyek cselekedeteit, miszerint a választási bizottság tagja indokolatlanul kötelezettségszegést követett el, ami a választási bizottság munkájának ellehetetlenítéséhez vezetett.

Az említett cikkelyben előírt szankcióknak megfelelően a vádlottakra három évig terjedő szabadságvesztés, öt évre szóló, bizonyos tisztségek betöltésével vagy bizonyos tevékenység folytatásával kapcsolatos jogfosztás kiszabása várható. 

Az ügyben folytatódik a nyomozás, közölte a kárpátaljai rend­őrség kommunikációs osztálya.

(karpat.in.ua)