Vasárnapi üzenet: 2020. december 13.

2020. december 13., 08:46 , 1036. szám

„Beteljesedett az idő, és elközelített Isten országa!” Márk 1,15

Jézus ezekkel a szavakkal kezdi meg szolgálatát. Arról beszél, hogy valami, amit réges-régen megígért Isten, beteljesedett. Az ígéret már nem kimondott szó csupán, hanem valóság, testet öltés, cselekedet, történés.

Mit ígért meg Isten? Megígérte, hogy a történelem egy pontján eljön az, aki megteremti Isten országát ebben a világban. Királyként jön el, bevonul a szent városba, és megkezdi uralkodását Isten választott embere. Megnyitja a vakok szemét, a sántákat talpra állítja, a leprásokat megtisztítja, a süketeknek visszaadja a hallását, a foglyokat felszabadítja. Eljön a szabadulás éve, letöri a rabigát, s valami újat, leírhatatlant hoz. Megmenti az elveszett embert.

Évezredek teltek el, s úgy látszott, nem történt semmi. Sokszor maga a nép, akinek a próféták hirdették Isten ígéreteit, elfeledkeztek vagy lemondtak róla. Semmi sem fog már történni! S megszülettek azok az elképzelések is, hogy miként fog megtörténni mindez. Mindenki egyre türelmetlenebbül várta a hatalmas Király jöttét, aki felszabadítja választott népét a római uralom alól, s bosszút áll mindazért, amit el kellett szenvedniük.

Aztán egy kicsiny kis galileai falucskában angyal jelent meg egy fiatal lánynak. Felülírva a természet rendjét, gyermeked fog születni. Egy apró kis városkában, ott is egy istálló jászolbölcsőjében, mert máshol nem volt számukra hely, megszületett egy csecsemő, akinek születését angyalsereg hirdette ki egyszerű pásztoroknak, akik a nyájak mellett tanyáztak. Napkeleti bölcsek követték a csillagot, hogy hódoljanak az újszülött Király előtt. Minden olyan szürreális, minden olyan furcsa, s minden szinte titokban, eldugva Júdea poros világába. S minden úgy, ahogy meg volt ígérve. Mégis úgy, ahogy senki sem gondolta. Az emberi elgondolások korlátját átlépve Isten a saját ígéretét beteljesítette.

Mikor Jézus elkezdte szolgálatát, harminc év telt el születése óta. Csendben várta a megfelelő időt, az atyai parancsot, hogy hirdesse országát. Kiáll az egyszerű emberek elé, és arról beszél, hogy Isten ígéretei beteljesedtek, Isten országa karnyújtásnyira van. Egyszerű pásztorok, földművesek, halászok, férfiak és nők, vallásosak és azok, akiknek nem volt rá idejük, hallják, amint egy egyszerű ember, a názáreti ácsmester fia arról kezd beszélni, hogy Isten országa eljött. Nem tévétársaságok csapnak le a hírre, nem a közösségi hálón osztják ezrek, nem video­megosztókon közvetítik, hanem poros utcákon hallják, hogy eljött Isten országa. Térjenek meg, forduljanak el a bűnöktől, s forduljanak oda a szerető Istenhez, s higgyenek a meghirdetett üzenetnek. Az egyszerű emberek hittek, megtértek, s elkezdték követni ezt az egyszerű rabbit, akiben megérezték, hogy Isten szereti őket, mert nem úgy beszélt, mint a farizeusok, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Megváltozott életek százai, meggyógyult betegek ezrei bizonyítják, hogy valami tényleg történt, valaki tényleg megjelent. Megállíthatatlanul betört a világba az élet, eljött Isten országa!

Azóta eltelt néhány évezred. A názáreti Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni az övéiért. Úgy tűnik, mintha késne. Lehet, nem is igaz... Gyártunk jobbnál jobb magyarázatokat, hogy mit is jelentenek Jézus ígéretei. Egy biztos: valaki eljött, valaki elment, s ahogy eljött és elment, ugyanúgy vissza fog jönni újra. Pont úgy, ahogy megígérte. Ebben biztosak lehetünk!

Advent az a várakozás, amely biztos abban, hogy Isten az emberi elképzelést meghaladva beteljesíti ígéreteit. Térjetek meg, higgyetek, hogy részetek legyen Jézus Krisztus megvalósult ígéretében!

Szanyi György hajdúsámsoni református lelkipásztor