Az állatok behozataláról Ukrajnába

2021. február 21., 14:16 , 1045. szám

„Magyarországról szeretnék fajtatiszta lovakat behozni Ukrajnába tenyésztés és vérfrissítés céljából. Egy barátom azonban arra figyelmeztetett, hogy ez törvényes úton szinte megvalósíthatatlan. Milyen törvényeknek kell eleget tennem, ha nagy értékű állatokat szeretetnék behozni az országba?”

– Való igaz, kemény fába vágja a fejszéjét, aki a határon túlról szándékozik állatokat beszerezni.

Ami a vámeljárást illeti, az eltérő a szerint, hogy magánszemély vagy jogi személy kíván állatot behozni. A Vámtörvénykönyv 375. cikkelye értelmében a magánszemélyeknek a háziállatok behozataláról írásban kell nyilatkozniuk. Ehhez a polgárok által személyes, családi stb. célokra (azaz nem üzleti tevékenység céljából) behozott áruk bevallására szolgáló vámnyilatkozat-formát (№ 431) kell kitölteniük. A jogi személyek esetében alkalmazandó vámeljárást szintén a Vámtörvénykönyv szabályozza.

Az állatok behozatalát szabályozó másik fontos jogszabály Az állatgyógyászatról szóló törvény, különösen az állatgyógyászati ellenőrzésre és karanténra vonatkozó 84–93. cikkelyei. A 85. cikkely szerint például az Ukrajna területére behozott áruszállítmányoknak:

1. Menteseknek kell lenniük a bejelentésköteles betegségektől a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) követelményeinek megfelelően.

2. Rendelkezniük kell a származási ország állatorvosi állami felügyelője által aláírt nemzetközi állat-egészségügyi bizonyítványok eredeti példányaival, a vonatkozó állat-egészségügyi és egészségügyi intézkedéseknek megfelelően.

3. Élő állatok behozatala esetén azoknak olyan országokból vagy övezetekből kell származniuk, amelyek mentesek a bejelentésköteles betegségektől, vagy – az OIE által ajánlott esetekben – olyan területekről, ahol a bejelentendő betegség szintje alacsony, és nem is szállíthatók az állatok olyan területen keresztül, amelyre a származási vagy tranzitország illetékes hatóságai vagy a nemzetközi szervezetek korlátozást vezettek be.

4. Elfogadható azonosítóval kell rendelkezniük.

A vámeljárással párhuzamosan lefolytatandó állat-egészségügyi ellenőrzés sajátosságaival, az ukrajnai behozatal alapjául szolgáló állat-egészségügyi okmányokkal kapcsolatban javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot Ukrajna Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Állami Szolgálatával.

hk