Az idei bírósági illetékekről

2021. március 2., 10:29 , 1046. szám

„Kérem, írja meg, hogyan változnak idén a bírósági illetékek, illetve miként számíthatjuk ki, hogy mekkora illetéket kell megfizetnünk?”

– Bizonyos típusú keresetek, illetve a bírósági dokumentumok, másolatok kiadása esetében az illetéket fix összegben állapítják meg, amelyet a munkaképes személyek törvényben megállapított létminimumának annak a naptári évnek a január első napján érvényes összegéből számítanak ki, amelyben a vonatkozó keresetet vagy panaszt a bírósághoz benyújtják. Az állami költségvetésről szóló törvény elfogadásával 2021-ben is megemelkedett a munkaképes személyek létminimuma, s január 1-jétől 2270 hrivnyát tesz ki.

Azonban a vagyoni jellegű keresetek többsége esetében az illeték a kereset értékétől függ. A kereset értéke a felperes vagyoni követelésének pénzbeli kifejezése. Így a Polgári perrendtartási törvénykönyv 176. cikkelye értelmében a követelés értékét a következők szerint határozzák meg:

• a pénzeszközök behajtása iránti keresetekben – a behajtandó összeg alapján, vagy a végrehajtási, netán más okmányban szereplő vitatott összeg alapján, amikor a behajtás nem vitatható eljárásban történik;

• a tartásdíj behajtása iránti kereseteknél – valamennyi, de legfeljebb hathavi kifizetés együttes összege alapján;

• a vagyon tulajdonjogának vagy a vagyon iránti igény elismerésére vonatkozó kereseteknél – a vagyon értéke alapján;

• határidős kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – valamennyi, de legfeljebb háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• határozatlan idejű vagy életfogytig tartó kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• magánszemélyek ingatlan vagyonának tulajdonjogára vonatkozó kereseteknél – az ingatlan tényleges értéke, míg a jogi személyek tulajdonában lévő ingatlan esetében – legalább annak könyv szerinti értéke alapján;

• bérleti szerződésre vagy a bérleti szerződés felmondására vonatkozó keresetek esetén – a vagyontárgy vagy a lakás használatáért a megállapodás végéig hátralévő időtartamra fizetendő, de legfeljebb háromévi összeg alapján;

• a kifizetések vagy folyósítások összegének csökkentésére vagy növelésére vonatkozó kereseteknél – a kifizetések vagy folyósítások csökkentésének vagy növelésének összege, de legfeljebb egyévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• a kifizetések vagy folyósítások megszüntetése iránti kereseteknél – a még hátralévő, de legfeljebb egyévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

• több különálló követelésből álló perben – az összes követelés teljes összege alapján.

Most pedig vegyük sorra az idén aktuális bírósági illetékek mértékét az általános bíróságokhoz benyújtott keresetek esetében, miután a leggyakrabban ezekhez fordulnak a polgárok.

1. Vagyoni jellegű keresetlevél esetén

• jogi személy által benyújtva – a kereset értékének 1,5%-a (legalább a munkaképes személyek létminimumának összege: 2270 hrivnya, legfeljebb a munkaképes személyek létminimumának 350-szerese: 794 500 hr);

• magánszemély vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a kereset értékének 1%-a (legalább a munkaképes személyek létminimumának 0,4 része: 908 hr, legfeljebb a munkaképes személyek létminimumának ötszöröse: 11 350 hr).

2. Nem vagyoni jellegű keresetlevél esetén

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személyek létminimumának összege: 2270 hrivnya;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személyek létminimumának 0,4 része: 908 hr.

3. Egyéb keresetlevelek

• házasság felbontásakor – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 908 hr;

• vagyonmegosztás házasság felbontásakor – a kereset értékének 1%-a (legalább a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 908 hr, legfeljebb a munkaképes személy létminimumának háromszorosa: 6810 hr).

4. Kérelmek (külön eljárásban tárgyalt ügyekben; bizonyíték vagy kereset biztosításáról; a távollétben hozott határozat felülvizsgálatáról; kérelem a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának megsemmisítése iránt; végrehajtó okmány kiadásáról a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának végrehajtására; végrehajtó okmány kiadásáról külföldi bíróság határozata alapján; a benyújtott bírósági határozat magyarázata iránt; a választott bíróságnak (nemzetközi kereskedelmi választott bíróságnak) a bizonyítékok megszerzésében nyújtandó segítség iránt)

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának fele: 1135 hr;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 454 hr.

4.1. Bírósági végzés kiadása iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,1 része: 227 hr.

4.2. Bírósági végzés megsemmisítése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,05 része: 113 hr 50 kopijka.

4.3. A magánszemély Ukrajna elhagyásához való joga ideiglenes korlátozásának eltörlése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 454 hr.

5. Keresetlevél magánszemély becsületének és méltóságának, magánszemély vagy jogi személy üzleti hírnevének védelme ügyében, nevezetesen:

• nem vagyoni jellegű keresetlevél – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 908 hr;

• nem vagyoni kár megtérítése iránti keresetlevél – a kereset értékének 1,5%-a (legalább a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg).

6. Fellebbezés bírósági határozat ellen; bírósági határozat elleni fellebbezéshez való csatlakozás iránti kérelem; bírósági végzés elleni fellebbezés; bírósági határozat felülvizsgálata iránti kérelem az újonnan feltárt körülmények fényében – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 150%-a.

7. Semmisségi panasz bírósági határozat ellen; kérelem a bírósági határozat elleni semmisségi panaszhoz való csatlakozásról – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 200%-a.

8. Bírósági jóváhagyás elleni fellebbezés és semmisségi panasz; kérelem a bírósági jóváhagyás elleni fellebbezéshez és semmisségi panaszhoz való csatlakozásról

• jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg: 2270 hr;

• magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 454 hr.

Megjegyzendő, hogy a gazdasági és közigazgatási (adminisztratív) bíróságokon más illetékrendszerrel kell számolniuk a polgároknak és jogi személyeknek. (A témával kapcsolatban lásd részletesebben A bírósági illetékről szóló törvény 4. cikkelyét!)

hk