A KMPSZ nyilatkozata a tankönyvrendeléssel kapcsolatban

2021. március 12., 19:16 , 1049. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megdöbbenéssel értesült a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák igazgatóitól, a magyarok lakta kistérségek oktatási osztályainak vezetőitől, hogy a 8. osztály számára esedékes elektronikus tankönyvrendelésben nem lehet megrendelni az algebra-, mértan-, fizika-, kémia-, biológia-, földrajz-, egészségvédelem- és művészettankönyveket magyar nyelven. Ezzel a problémával levélben fordultunk a megyei oktatási osztályhoz. Válaszlevelükben arról tájékoztattak, hogy az oktatási törvényre hivatkozva a jövőben nem is tervezik a tankönyvek kiadását a kisebbségek nyelvén.

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma (UOTM) ismét becsapta a kárpátaljai magyarságot és a nemzetközi közvéleményt. Ugyanis minden nemzetközi fórumon és kétoldalú államközi egyeztetésen hangoztatták az ország képviselői, hogy betartva a Velencei Bizottság ajánlását, az európai nyelveken oktató intézmények számára 2023-tól felmenő rendszerben vezetik be az oktatási törvény azon rendelkezését, amely a kisebbségi iskolákat ukrán nyelvű oktatásra kötelezi. Ez azt jelenti, hogy a 2023-ban 5. osztályba lépőket kellene érintse először, míg a felső tagozatok még az elkezdett rendszerben folytathatják tanulmányaikat.

Mindez megdöbbentő számunkra azért is, mert a törvény értelmében az ukránul tanítandó tárgyak száma fokozatosan bővülhet, csupán a 9. osztályra kell hogy elérje a tantárgyak 40%-át, és az intézmények maguk dönthetik el, hogy mely tárgyakat fogják ukránul tanítani. Azzal, hogy a tankönyvek magyar nyelvű kiadását az UOTM nem akarja vállalni a továbbiakban, újabb jogokat von meg a kisebbségektől. Ezzel megszegi a már eleve a kisebbségi jogkörök szűkítésével járó oktatási törvényt, mert megvonja azt a jogot az iskoláktól, hogy maguk dönthessék el, mely tantárgyakat kívánják ukránul tanítani.

A KMPSZ és a kárpátaljai magyarság továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy minden, állam által előírt tankönyvet fordítsanak le magyarra, és hagyják meg a törvény értelmezésében biztosított jogkört az iskoláknak, hogy maguk döntsék el, mely tantárgyakat fogják ukránul tanítani.

Beregszász, 2021. március 12.

A KMPSZ Elnöksége