Tavaszi munkálatok, közterület-rendezések a Beregszászi kistérségben

2021. május 12., 16:40 , 1057. szám

Tavasszal az emberek igyekeznek megtisztítani, szebbé tenni saját környezetüket. Vidékünkön elterjedt a közös tavaszi nagytakarítás, a „szubotnyik” szokása. Emellett térségünkben egyre népszerűbb az április 22-én méltatott Föld napjához kapcsolódó mozgalom is. Ezen felbuzdulva körbejártuk a Beregszászi kistérség falvait, hogy hol milyen munkálatokat végeztek el az elmúlt időszakban.

Sárosorosziban kora tavasszal a szomszédos Puskino felőli bekötőút mentén bokorirtással és szemétszedéssel kezdtek. Ezt követően a római katolikus egyházközség szervezésében március 20-án elvégezték a római katolikus temető tavaszi nagytakarítását: megtisztították a területet a felhalmozott szeméttől, munkagéppel elegyengették a területet, így új temetkezésre alkalmas területeket alakítottak ki. Az akcióban kb. húszan vettek részt. Április 3-án a település főterét hozták rendbe a helyiek, amihez a virágokat Pápai-Csurmán Ilona adományozta. A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Sárosorosziért 2021 program az Együtt Sárosorosziért civil szervezet kezdeményezésére valósult meg immáron harmadik ízben április 9-én, amikor is 25 zsák szemetet gyűjtöttek össze.

Gáton Lokita István elöljárót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) járási képviselőjét kérdeztük a munkálatokról. „Az elmúlt időszakban lekaszáltuk a falu központjában a központi árkokat, illetve rendbe tettük a kultúrház teljes területét, emellett a konfirmandusok és az iskolások összeszedték a területen lévő szemetet, több mint negyven zsákkal gyűjtöttek. A következő időszakban a temetőt szeretnénk kitakarítani, lekaszálni a közösséggel. Korábban erre volt egy kijelölt gondnok, aki a több mint négyhektáros területet és a felépült ravatalozót rendben tartotta. Jelenleg nem áll alkalmazásunkban ilyen személy, viszont a jövőben ez is megoldódni látszik” – tájékoztatott a képviselő.

Mezőgecsében április folyamán a település játszóterét hozták rendbe. „Bokrokat irtottunk ki, kivágtuk a száraz fákat, az épeket megmetszettük, szemetet szedtünk, lefestettük a csúszdákat, negyven facsemetét ültettünk el, sorompót helyeztünk el a parkon keresztül való közlekedés szabályozására – mondta el lapunknak Mester András, a település elöljárója, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkára. – Ezenkívül a futballpályát is lekaszálták a helyiek, illetve a Bethlen Gábor Alap támogatásával karbantartási munkálatokat végeztünk a pályához tartozó színpadon, öltözőben, félereszekben, rendezvényterületen. Emellett egész évben próbáljuk rendben tartani az iskola és az óvoda területét, illetve a közterületeket is. A református temető takarítását egész évben Sipos János helyi vállalkozó biztosítja. A római katolikus temetőkert gondozását az egyházközség vállalja.”

Nagymuzsaly lakosai is tevékenyen munkálkodtak. Jakab Erika beregszászi kistérségi képviselő boldogan mondta el, hogy a megkezdett programterv szerint haladnak a munkálatok: „Kitakarítottuk a római katolikus és a református temetőt. Megszépült a Görbe utca, elhordták a szemetet, fákat ültettek, takarítottak. Még vannak terveink, van egy új temetőnk és annak utcája, azokat ki kell még takarítanunk. A sorozatos akciókban több mint száz helyi lakos vett részt.”

Benéből Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára Balogh János elöljáróval egyeztetve elmondta, hogy a vízelvezető árkok okozzák a legfőbb problémát, a hegyről lezúduló víz nem tud elfolyni esőzéskor, ezért kora tavasszal mindenki a saját kapuja előtt kitakarította az árkokat. Az egyházi területek rendbetételét az egyházközségek vállalták magukra. A közterületek takarítását gondnok hiányában egyelőre az elöljárói hivatal biztosítja.

Badalóban is mozgalmas volt az elmúlt időszak. Jakab Lajos, helyi KMKSZ-alapszervezeti elnök felhívására Székely József kistérségi képviselő segítségével május elsején kitakarították a falu központjában a Mártírok emlékparkját. Még ugyanazon a napon Nagy Róbert helyi vállalkozó és az említett képviselő támogatásával lekaszálták a futballpályát. Szalai Imre elöljáró szervezésében május 4-én rendbe hozták a település zöldövezetét képező közparkot, illetve május 8-án lekaszálták a temetőkertet és a műfüves focipálya körüli területeket. További tervként szerepel a futballpályához tartozó öltöző zuhanyzóinak rendbetétele, csempével való burkolása, illetve átfedése, amit önerőből szeretnének megvalósítani a helyiek.

Kígyóson a református egyház presbitériuma által a parókiaudvaron áprilisban két alkalommal került sor területrendezésre. A focipályát a futballrajongók tették rendbe az induló járási bajnokságra. A Kígyós és Beregszász közötti útszakaszon az út menti árkokból az elöljáróság szervezésében összegyűjtötték a lakosok a szemetet. A Föld napja alkalmából az iskola és az óvoda pedagógusai az intézmény területén tartottak nagytakarítást. A közeljövőben a temetőkert takarítását tervezik – mondta el Vass Ottó, beregszászi járási képviselő.

Tiszacsomán április 17-én Rácz János, a KMKSZ helyi alapszervezeti elnökének a felhívására tartottak nagytakarítást a focirajongók a település pályáján. A munkálatok reggeltől késő estig tartottak.

Nagyborzsován Seder Ilona elöljáró arról tájékoztatta lapunkat, hogy a településen két alkalommal volt temetőtakarítás, amelyeken közel harminc ember vett részt: „Kistérségi és járási képviselőink két vállalkozó segítségével elszállították az összegyűjtött szemetet. Két héttel ezelőtt úgynevezett faluszépítő napot tartottunk, amelyen szintén szép számmal gyűltünk össze. Örömmel vettük, hogy az ifjúság is velünk együtt munkálkodott. Akik nem tudtak eljönni, azok virágokat hoztak, ezeket kiültettük a falu központjában lévő parkba. A falu elején lévő régi falunévtáblát jelző betonoszlopot helyi vállalkozó segítségével felújítottuk, és körbeültettük virággal. Mindkét alkalommal jelen volt a református presbitérium és Zsukovszky Dénes Elemér lelkész.”

Mezőváriban a KMKSZ helyi alapszervezete az iskolával közösen szemétszedést szervezett Vári és Borzsova között április 27-én – meséli lapunknak Barta Gábor, a KMKSZ kistérségi képviselője. – A harminc zsák szemetet szelektíven gyűjtöttük össze, és Varga Tamás elöljáró segítségével szállítottuk el. A diákokkal és tanárokkal együtt 51-en vettünk részt az akcióban. Ezenkívül április 20-án az elöljárói hivatal faluszépítést szervezett, amelyen szintén szép számban voltak jelen a helyiek.

Jánosiban és Balazséron a tisztasági napon megszépült a falu központja, a községháza és környéke, a közpark, a Barna György Stadion s annak gyepe, illetve a Helikon Hotel és udvara. A Föld napja alkalmából hatvan facsemetét is elültettek az iskolások segítségével a balazséri új katolikus temetőben, amelyet ki is takarítottak. Minderről Varga Attila, a jánosi elöljárói körzet vezetője tájékoztatta lapunkat.

Beregszászban egész tavasszal zajlanak a különböző munkálatok. Április közepén a Tiszta Beregszászért Mozgalom (За чисте Берегово) Macsolai úti faültetési és szemétszedési akciójához számos helyi lakos csatlakozott. Aznap negyven facsemetét ültettek el a Greening of the Planet kezdeményezés keretében, majd április 22-én a Föld napja alkalmából a Május 1. utcán is elültettek 25 kisfát. Május 8-án megtisztították a szeméttől az Arany János és a Kinizsi utca közötti Vérke-hídnál lévő zöld­övezetet. Kb. 25 zsák szemetet gyűjtöttek, ebből 10 zsáknyit szelektíven szedtek össze, így azt újrahasznosítás céljából eljuttatták a városban működő Színes Konténerek (Кольорові Баки) hulladéklerakó telepre.

                         D. P.