Első lépés szociális program

2021. július 24., 17:18 , 1067. szám

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az Első lépés szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól látható minőségben;

• az óvodás- vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

gazdálkodási terv.

A szükséges űrlapok letölthetők a Facebook-oldalunkról:

https://www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatikaJotekonysagiAlapitvany/

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak:

• az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk Mihály utca 6.); tel.: 0959131021, 0673124295;

• Nagydobronyban, Hidi Lászlónál; tel.: 0673124353.

• falugazdászainknál:

• Gál István, tel.: 0961700744;

• Molnár Ádám, tel.: 0673136258;

• Tihor-Sárközi Mónika, tel.: 0673136398;

• Nagy Csaba, tel.: 0676567679.

A pályázat benyújtható: 2021. július 19-től szeptember 3-ig.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

„Pro Agricultura Carpatika”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány