55 új diákkal kezdődött meg a tanév a Sztojka-líceumban

2021. szeptember 1., 20:07 , 1074. szám

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban a tanév hivatalosan már augusztus 31-én elkezdődött. A szentliturgiával egybekötött ünnepségre a helyi görögkatolikus templomban került sor.

A hagyományokhoz híven az intézmény tanárai, diákjai és a szülők együtt vonultak át a líceumból a görögkatolikus templomba, ahol Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke szólt az egybegyűltekhez. Véleménye szerint a vallásos iskolába érkező fiataloktól a szülők és a tanárok is csodákat várnak el, mert azt gondolják, hogy ahol van hit és bizalom, ott csodák is lesznek. „Ez így is van! Higgyétek el, hogy ez az intézmény csodát fog művelni veletek!” – szólította meg az új diákokat a helynök. A már ott tanuló és sikereket, valamint eredményeket elért diákoknak gratulált az eddigi teljesítményükhöz, és arra kérte őket, hogy az utolsó éveikben igyekezzenek kerek egésszé csiszolni az eddig eltöltött évek történéseit és a megszerzett tapasztalatokat. „Olyan emberek legyetek, akikben kiteljesednek az Isten csodái: legyetek értékes, hasznos és tenni akaró tagjai nem csupán a kárpátaljai görögkatolikus közösségnek, hanem egész Kárpátaljának is” – zárta szavait Demkó Ferenc. A szentliturgiát áldozás és áldáskérés követte.

„Olyan eredményeket tudunk felmutatni, amelyek óriási feladatokat is rónak ránk” – mondta büszkén Tóth Jenő atya, a líceum vezetője. Elmondása szerint bár tényleg magától értetődőek a tanintézmény sikerei, mégis van még lehetőség a további fejlődésre, amely nem jöhetne létre az ott tanuló növendékek nélkül. „Ti vagytok a líceum sikerességének a zálogai” – szólt a diákokhoz Tóth Jenő atya, majd ünnepi köszöntője végén szorgalmasságra, bátorságra és kitartásra szólította fel a nebulókat.

Beke Mihály András beregszászi első beosztott konzul az egyházi tanintézmények meglétének szükségességére hívta fel a jelenlévők figyelmét. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” – idézte Széchenyi Istvánt a konzul. Elmondása szerint az anyanyelvű oktatáson múlik a kárpátaljai magyar jövő megléte és minősége egyaránt. „Őrizzük a templomot és az iskolát!” – zárta szavait Beke Mihály.

A diákok eskütételét követően Magyar Vita, az intézmény igazgatója az új iskolai teendőkről, feladatokról és örömökről beszélt. Köszönetét fejezte ki a szülők bizalmáért, hogy engedték a líceumba felvételizni a gyermekeiket. A kollektívának minél több tanulmányi és élménybeli sikert kívánt. „Kívánom, hogy mindenki találja meg nap mint nap azt a dolgot, ami szebbé teszi a hétköznapokat” – zárta szavait, majd hivatalosan is megnyitotta a 2021/2022-es tanévet.

SD