Mit szabad behozni és kivinni Ukrajnából a határon át?

2021. szeptember 6., 16:43 , 1073. szám

„Egyre gyakrabban utazunk külföldre, néha hosszabb utakra is. Ilyenkor a biztonság kedvéért valutát is viszünk magunkkal. Érdekelne, hogy a törvények értelmében mennyi pénzt vihetünk át a határon jövet-menet, és be kell-e vallani a nálunk lévő dollárt, eurót a vámosnak? Mit szabad kivinni Ukrajnából, és mit szabad behozni?”

– Az ukrán polgároknak Ukrajna határának átlépésekor 10 ezer euró értékig nem kötelező írásban nyilatkozniuk arról, hogy mennyi valutát, vagyis ukrán és külföldi fizetőeszközt, esetleg úgynevezett banki nemesfémeket visznek magukkal. Ez a ki- és a belépésre egyaránt érvényes. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy más országok szabályozása eltérhet ettől.

Emlékeznünk kell arra is, hogy Ukrajnában az úgynevezett „zöld” folyosót vagy a „vörös” folyosót választva eshetünk át a vámvizsgálaton. Amikor a „zöld” folyosót választjuk, mintegy nyilatkozunk, hogy nincs a birtokunkban olyan termék vagy érték, amely után vámnyilatkozatot kellene kitölteni. Értelemszerűen, ha a „piros” folyosót választjuk, jelezzük, hogy van elvámolnivalónk. Vonatkozik ez a kézi- és a feladott poggyászra is.

Előfordul, hogy a polgár meg van győződve róla, egyetlen eurócenttel sincs nála több a megengedett 10 000 eurónál, és a „zöld” folyosót választja, ám megfeledkezik arról a néhány száz vagy ezer hrivnyáról, amelyet az út ukrajnai részére tett félre. Márpedig a törvény szempontjából a hrivnya is valuta, s az is beleszámít a 10 000 eurós értékhatárba.

Miután pedig a gyakorlatból arra a következtetésre juthattunk, hogy a vámosok a Vámtörvénykönyv (Vtk.) 4. cikkelye, 1. pontja, 57. alpontja értelmében a valutaértékeket is olyan árunak tekintik, amelynek kivitele az országból vagy a behozatala tilos, netán korlátozott, a Vtk. 471. cikkelye értelmében 1700 hrivnya bírságot szabhatnak ki azokra, akik megsértették a valutakivitel vagy -behozatal rendjét, amikor nem töltöttek ki vámnyilatkozatot, illetve a közelmúltig akár el is kobozhatták a szabálytalanul kivinni vagy behozni szándékozott valutát. Csakhogy az Alkotmánybíróság 2021. július 21-i határozatával alkotmányellenesnek mondta ki a Vtk. 471. pontja második bekezdésének a be nem vallott valutaeszközök elkobzására vonatkozó részét, mivel az ukrán törvények nem tiltják a valutaértékek ki- és behozatalát készpénz formájában. Ne feledjük azonban, hogy a szabálytalan kivitelért vagy behozatalért kiróható 1700 hrivnya bírság kiszabásának lehetőségét az Alkotmánybíróság érvényben hagyta.

Arra, hogy mit tilos külföldre vinni, a kormány 468. számú, 2012. május 28-i rendeletéből kaphatunk kimerítő választ. A teljesség igénye nélkül, az érdekesség kedvéért említeném meg például, hogy tilos kivinni az országból egészségügyi maszkot, légszűrő készüléket, védőszemüveget, arcpajzsot, egészségügyi gumikesztyűt (kivéve, ha személyes használatra visszük magunkkal ezeket az eszközöket a kézi- vagy a feladott poggyászban). A kiviteli szabályok tiltják a felsoroltakon kívül az arany, ezüst, platina szállítását is megmunkálatlan vagy félig megmunkált formában, netán por formájában.

Ami a polgárok általi behozatalt illeti – ugyancsak a teljesség igénye nélkül –, tilos behozni az országba (a Vtk. 378. cikkelyével összhangban) a külgazdasági tevékenységből származó termékek ukrajnai osztályozása szerinti kód (UKTZED) alapján az 1–24. csoportokba tartozó, a polgárok által szabad forgalmazásra behozott termékeket bármilyen mennyiségben. Ilyen például a cukor, a hús, az ecet, a kávé, a tea, a kakaó.

A korlátozás azonban nem vonatkozik:

1. a szeszes italokra és a dohánytermékekre, amelyeket a polgárok a Vtk. 376. cikkelye második pontjának megfelelő módon és mennyiségben hoznak be;

2. az élelmiszertermékekre, legfeljebb 10 kg-ig, a gyártó eredeti csomagolásában, amelyek nemzetközi postai vagy expressz küldeményekben érkeznek;

3. a saját fogyasztásra szánt, 200 eurót meg nem haladó értékű élelmiszerekre, amelyeket a következő mennyiségekben importálnak:

• kiskereskedelmi kiszerelésben – személyenként legfeljebb egy csomag vagy legfeljebb 2 kilogramm minden terméktípusból;

• csomagolás nélkül – személyenként legfeljebb 2 kilogramm mennyiségben;

• csomagolás nélkül (egy darabban, fogyasztásra kész állapotban) – személyenként legfeljebb egy;

4. a háziállatokra.

Hangsúlyoznám, hogy az ukrajnai vámszabályok nem teszik lehetővé az élelmiszerek behozatalát feladott küldeményként a termelő csomagolása nélkül.

A felnőtt állampolgárok vám megfizetése és írásbeli nyilatkozat nélkül hozhatnak be szeszes italt és dohánytermékeket kézipoggyászban vagy feladott poggyászban személyenként a következő mennyiségben:

1. kétszáz szál cigaretta vagy ötven szál szivar vagy 250 gramm dohány vagy ezek a termékek egy készletben, amennyiben az össztömegük nem haladja meg a 250 grammot;

2. öt liter sör, két liter bor, egy liter tömény (22%-nál nagyobb alkoholtartalmú) szeszes ital.

Nem érvényes azonban a vámfizetés alóli mentesség, ha valaki a felsorolt termékekkel egynél több alkalommal próbája meg átlépni a határt naponta.

Ukrajna törvényei két különböző szabály mentén rendelkeznek az áruk behozataláról és kiviteléről. A Vtk. 371. cikkelye szerint nem szükséges írásbeli nyilatkozatot tenni azon áruk kivitelekor, amelyek számla szerinti összértéke nem haladja meg a 10 000 eurót – már amennyiben az adott termékre egyébként nincs kivetve kiviteli vám.

Az országba történő belépéskor nem kötelező írásban nyilatkozni a légi úton 1000 eurót, egyéb úton 500 eurót meg nem haladó értékű, 50 kg-nál nem nagyobb súlyú áru után (lásd a Vtk. 374. cikkelyét!).

A fentebb jelzett határértékek feletti összeg után 10%-os behozatali vám fizetendő. Ha pedig a teljes számla szerinti érték meghaladja a 10 000 eurót, az árukra a teljes megállapított vámot ki kell vetni. Ebben az esetben az áfát is meg kell fizetni a behozott termékek után.

Ami a gyógyszerek behozatalát illeti:

• legfeljebb öt csomag lehet nálunk egy gyógyszerféleségből (kivéve a kábítószereket vagy pszichotrop anyagokat tartalmazó készítményeket),

• vagy amennyit a beutazó nevére kiállított, az orvosa vagy egészségügyi intézménye pecsétjével hitelesített recept előír az utazó számára.

hk