Segített az anyaország – Új kultúrházat avattak Batáron

2021. október 7., 17:10 , 1079. szám

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával, a Keleti Partnerség Ukrajna 2020 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján program keretében, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolításában 6,5 millió hrivnyából épült új kultúrház a Tiszapéterfalvai kistérséghez tartozó, 900 lakosú Batáron. Az új közösségi épületet október 6-án adták át ünnepélyes keretek között.

A finanszírozó magyar állam képviseletében Bacskai József ungvári magyar főkonzul szólt a jelenlévőkhöz, rámutatva az 1848–49-es magyar forradalom történelmi jelentőségére. A vezető magyar diplomata kiemelte: „Ma a határ két oldalán élő, ukrán és magyar emberek sorsfordító időket élnek. Mi mindannyian olyan országokban akarunk élni, ahol a tisztességes munkának, a jognak, az adott szónak becsülete van. Ahol hosszú távon lehet tervezni a jövőt, nevelni gyerekeinket, unokáinkat, és biztonságban tudhatjuk családjainkat, barátainkat, ahol felelősséggel és tisztelettel tartozunk egymás iránt. Magyarország, a magyar kormány nagyon fontosnak tartja, hogy a harminc éve független Ukrajna felzárkózzon az európai és közép-európai közösséghez. A megkötött nemzetközi megállapodásokban foglaltakat betartva és szem előtt tartva, minél előbb csatlakozhasson az euroatlanti térséghez. Magyarország mint eddig, úgy a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a magyar kisebbség szerzett jogait.”

A főkonzul kifejtette, hogy olyan korszakban élünk, amikor az emberek, népek és országok egymásra utaltak a számos közös kihívással szemben. Elmondta, hogy Magyarország már közel tíz éve testreszabott, külön forrást biztosít a Keleti Partnerség keretében a kárpátaljai korszerűsítésekre, az európai színvonalú intézményi felzárkózás sikeres megvalósítása érdekében. „Közel egy éve a KMKSZ közreműködésével került szerződésileg rögzítésre, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Keleti Partnerség Ukrajna 2020 fejlesztési programja keretében a lepusztult Batári Kultúrház újjáépítése, korszerűsítése. Minden akadály ellenére ma büszkeséggel teli örömmel veszek részt a Batári Kultúrház avatásán…” – hangsúlyozta a magyar főkonzul, kiemelve, hogy a magyar nemzeti kormány számára a határon túli nemzettársainak sorsa ugyanolyan fontos, mint az anyaországban élőké.

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője avatóbeszédében rámutatott arra, hogy a magyar kultúra ápolásának, a hagyományőrzésnek fontos szerepe van a magyar közösségek megerősítésében: „Kívánom, hogy ez a kultúrház, amely romból lett egy gyönyörű, modern épületté, legyen a kultúra szentélye és a közösség formálásának és erősödésének a műhelye. Amikor legutóbb ebben az épületben jártam, láttam az itt élők örömét. Örültek, hogy gazdagodott településük, közösségük ezzel az épülettel. Kívánom, hogy ezt az érzést még nagyon sokszor megérezzék. Én is örültem, hogy nekünk, a KMKSZ-nek részünk lehetett ennek a felújításnak a kivitelezésében” – hangsúlyozta Barta József.

Dr. Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az egykori kolhoz gerincét Batár alkotta, ennek ellenére ott szinte semmilyen fejlesztés nem valósult meg, mert Nevetlenfalu volt a kolhoz központja. Ezért is örülnek, hogy a rendszerváltás óta Batáron felépült a református templom, megújult a rendelő, óvodát tart fenn közösen a görögkatolikus egyház és az önkormányzat, az iskola is megújult részben, és most elkészült az új kultúrház is. A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, akik részt vettek a kultúrház felépítésében, elsősorban a nemzeti kormánynak, a kivitelezést irányító alapítványnak, és kijelentette, hogy reményei szerint a megújult intézmény valóban áldássá válik a közösség életében.

A megújult épület bejáratánál Bacskai József és Szilágyi Mátyás magyar főkonzulok, Barta József, a KMKSZ alelnöke, dr. Oroszi József polgármester és Tóth Tünde, az alapítvány igazgatója vágta át az átadást szimbolizáló nemzeti színű szalagokat. Az átadott kultúrházra Seres János református lelkész és Lődár Jenő görögkatolikas parochus Isten áldását kérte, majd a Gergely Teréz által összeállított ünnepi műsorral vették birtokukba az új kultúrházat a batáriak. A műsor kezdetén Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul és Petei Judit, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-es képviselője köszöntötte a batári közönséget és az átadóünnepségre érkezett vendégeket.

Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakció­jának tagja a kultúrház építését végző BudResProm Építőipari Vállalat képviseletében bejelentette, hogy 134 000 hrivnya értékben a kivitelezést végző vállalat szerezte be és ajándékozta a településnek az új kultúrház berendezési tárgyait, beregi szőttesből készült függönyeit, valamint a hangszereit, hogy ne üres falakat adjanak át.

Hevesi Miklós, a Tiszapéterfalvai Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője a helyi gyerekekkel közösen emlékezett meg a 172 évvel ezelőtti aradi eseményekről, azok nemzetünk összetartozását erősítő hatását is bemutatva. Lődár Tamás Az aradi vár című éneket adta elő, a Batári Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda növendékei tangót táncoltak, Danku Mihály és Szabó Emese, a helyi elemi iskola tanulói az alkalomhoz illő verseket szavaltak, majd nemzeti öntudatunkat erősítő dalokat énekelt a Nevetlenfalui Aranyalkony Nyugdíjascsoport Énekkara, akiket Csűri Evelin kísért zongorán.

Dr. Oroszi József polgármester 50. születésnapja alkalmából köszöntötte Sápi Sándort, a kistérség alpolgármesterét, átadva neki a megyei tanács elismerő oklevelét, valamint Gergely Teréznek, a Batári Kultúrház vezetőjének munkáját is oklevéllel köszönte meg a kistérségi tanács.

Badó Zsolt