Szalagavató ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban

2021. október 9., 19:13 , 1079. szám

A hagyományokhoz híven ünnepélyes keretek között 37 végzős tanuló szíve fölé tűzték fel a jövőbe vetett hitet és reményt szimbolizáló zöld szalagot az egykori Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, ma már Beregszászi Bethlen Gábor Líceum szalagavató ünnepségén október 8-án.

A líceum igazgatója, Szabó Árpád ünnepi beszédében a végzősöket köszöntötte, akiknek felhívta figyelmét a tradíciók fontosságára, melyekből számos fűződik az intézményhez is. Kiemelte, hogy a gimnázium végzősei továbbtanulásukat követően „tradicionálisan” fényes karriert futnak be, hiszen jelen vannak a közigazgatásban, a gazdasági és tudományos életben, az oktatásban, a kultúrában egyaránt. „Remélem, hamarosan ti is követitek elődeitek példáját, öregbítve gimnáziumunk hírnevét, s hasznos tagjaivá váltok a mi maroknyi kárpátaljai közösségünknek, azonban ha sorsotok más tájra sodorna benneteket, akkor se feledjétek, honnan jöttetek és hová tartoztok” – szólt a diákokhoz az intézmény igazgatója.

A szalagtűző ünnepség a gimnázium legszebb hagyománya, melyre minden évben lelkesen készül az érettségi előtt álló évfolyam. Az idei mindemellett különleges alkalom, ugyanis az iskola harmincadik évfordulóját méltatja annak, hogy az egykori Magyar Királyi Állami Főgimnázium jogutódjaként megnyithatta kapuit a Beregszászi Magyar Gimnázium. A vezetőség ennek apropójából 2021-et a névadó fejedelem tiszteletére Bethlen Gábor-emlékévvé nyilvánította. A feltűzendő zöld szalagok a fejedelem jelmondatára is emlékeztetnek: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” E gondolat jegyében Pető Nikolett és Rubec Zsuzsanna osztályfőnökök feltűzték diákjaiknak a szalagokat, majd a diákok is feltűzték azokat osztályfőnökeiknek és az igazgatóság tagjainak. A büszke osztályfőnökök ezután megható és biztató gondolatokat intéztek diákjaikhoz.

„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot” – Kölcsey Ferenc gondolatait idézve köszöntötte a végzősöket, tanáraikat és az ünneplő egybegyűlteket Szi­lágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. Ünnepi beszédében aláhúzta: „Tudvalévő, hogy a Bethlen-gimnázium – immár Bethlen-líceum – a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség elitképző intézete, elit középiskola. Ez az elit sokkal több mindenben és többször kell, hogy kiválóbb legyen, mint a magyarországi társaik. […] Emellett van egy másik szempont: a többségi közegben való kiválóság. Ezért különös dicséret illeti a diákokat, akik ezen a terepen kiválóak tudnak lenni!” – fogalmazott elismerően a főkonzul.

A szalagtűzés jelentőségét és szépségét emelte ki köszöntőjében Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Kulturális Osztály vezetője, aki útravalóul Szent-Györgyi Albert szavaival biztatta a végzősöket: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Ezt követően Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke osztotta meg gondolatait a hálaadás és a könyörgés jelentőségéről, majd Isten áldását kérte a diákokra, a szüleikre, a pedagógusokra, az intézményre és minden jelenlévőre.

A végzős diákok műsorukban az eddig összegyűjtött és számukra fontosnak tartott értékeket, erényeket juttatták kifejezésre, osztották meg az egybegyűltekkel. A hazaszeretetről, a hitről, a szeretetről, az emberségről, a családról, a tiszteletről, a becsületről, a bizalomról, a barátságról, a kitartásról, a reményről tettek szívhez szóló vallomást versben és dalban. S hogy ezeket az értékeket nemcsak szavakban vallják, hanem az életükben is ezek szerint cselekszenek, annak nagyszerű bizonyítéka, hogy arra kérték szeretteiket: az ünnepi virágcsokrokra szánt összegeket ajánlják fel inkább Karakas Gyuszika gyógykezelésére. A gyűjtéshez csatlakoztak más osztályok, a tanári kar és az ünnepségen jelen levő számos meghívott is.

A hagyományokhoz híven a tanári kar dallal köszöntötte a szalagavatós diákokat; ezúttal Bródy János Szabadnak születtél című dalát adták elő, mi­után a hetedik évfolyam átadta a gimnázium erkölcsi értékeit jelképező stafétát – immár saját értékeikkel gazdagítva – a nyomukban haladó osztálynak azzal az üzenettel, hogy ők is találják meg a számukra legfontosabb értékeket. A szalagavató ünnepség a végzősök által előadott palotással és keringővel zárult.

Csuha Alexandra