Rózsatövet és emléktáblát avattak Drávai Gizella tiszteletére Beregszászban

2021. november 10., 12:19 , 1084. szám

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága idén Drávai Gizella, Beregszász elismert és egész Kárpátalja egyik kiemelkedő pedagógusának emléke előtt tisztelgett november 9-én a Budapest parkban. A társaság a hagyományokhoz híven évente egy rózsatővel és egy emléktábla-állítással méltatja városunk egy ismert női szülöttét, vagy olyan hölgyet, aki sokat tett városunkért, vidékünkért.

Az ünnepség Füle Lajos Pedagógus című versének soraival vette kezdetét, ami után Horváth Gabriella köszöntötte a megemlékezésen megjelent vendégeket.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul, Bendik Veronika, a beregszászi végrehajtó bizottság titkára, Tóth Edit, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium igazgatónője, valamint Mező Dianna, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának elnöke.

Az esemény kezdetén Békésyné dr. Lukács Angéla tartotta meg köszöntő beszédét, melyben örömét fejezte ki, hogy nemcsak konzulként, hanem a Rózsahölgyek Társaságának tagjaként lehet jelen az ünnepségen.

Emellett beszédében kiemelte, hogy Drávai Gizella Beregszász egyik meghatározó személye és pedagógusa volt, hiszen tudását és tapasztalatát nemcsak az iskola falain belül, hanem azon kívül is át tudta adni kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

„Drávai Gizellában egy olyan pedagógust ismerhettünk meg, akinek mindig a gyerekek voltak a legfontosabbak, és úgy tanított, hogy az élmény volt a gyerekeknek” – emelte ki beszédében Mező Dianna.

Ezt követően megismerkedhettünk Drávai Gizella életével és munkásságával Tóth Edit tolmácsolásában.

Drávai Gizella 1911. május 9-én született Beregszászban. Apja görögkatolikus lelkész volt, akit sajnálatos módon korán elveszített, így édesanyja egyedül nevelte. A polgári iskola elvégzése után, 1926 és 1930 között az ungvári tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Ezt követően Kárpátalja számos településén végzett pedagógusi szolgálatot, többek között Rakaszon, Tiszaújlakon, Jánosiban, Balazséron és Beregszászban. A pedagógusi szolgálat mellett önerőből és önköltségen magyar nyelvű tankönyveket írt és készíttetett.

„Drávai Gizella nemcsak Beregszász, hanem egész Kárpátalja kultúrájának meghatározó alakja volt, hiszen megannyi pedagógus, író, költő és közéleti személyiség köszönheti Gizi néninek, hogy azzá lett, aki” – hangzott el bemutatójában.

„Gizi néni különleges egyéniség volt pedagógusként is! Messze meghaladva saját korát, modern pedagógiai eszközökkel dolgozott” – hallhattuk Punykó Mária, Balla D. Károly és Csanádi György korábbi visszaemlékezéséből.

Gizi néni alakja diákok egész sorával szerettette meg a magyar nyelvet és irodalmat. Azt, hogy milyen volt ő mint ember, mint pedagógus, első kézből, korábbi diákjától tudhattuk meg. Kovács Elemér visszaemlékezésében így fogalmazott: „Egy jó pedagógus kapcsán a felkészültséget és a türelmet szokták a leggyakrabban jelzőként használni, ám én hozzátenném a hitelességet, ugyanis nem mindig könnyű úgy előadni a tananyagot, hogy a tanteremben mindenki értse, felfogja és megszeresse azt, amit hall. A mi Gizi nénink ilyen volt!”

A koronavírus-járvány következtében több meghívott vendég nem tudott személyesen jelen lenni az ünnepségen, többek között Bacskó Mária, Gizi néni egykori tanítványa, aki levélben küldte el gondolatait. A levelet Kovácsné Marton Erzsébet tolmácsolta.

Az ünnepség végén Tóth Edit és Fring Erzsébet közösen leleplezték a Drávai Gizella tiszteletére állított emléktáblát.

Kárpátalja-szerte őrzik még emlékét. Ungváron Drávai Gizella Magyar Irodalmi és Művelődési Kört alakítottak. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) évről évre nyelvhasználati versenyt rendez a tiszteletére. A Beregszászi Városi Tanács korábban posztumusz Pro Urbe díjjal tüntette ki, emellett számos emlékjelet állítottak tiszteletére, mostantól pedig egy rózsatő is viseli a nevét és egy emléktáblára is felkerült Drávai Gizella neve.

                K. K.