Húszéves a KRISZ

2022. február 22., 18:34 , 1097. szám

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetet (KRISZ) senkinek sem kell bemutatni Kárpátalján. Fennállásuk huszadik évfordulóját Jánosiban, a Helikon Hotelben méltatták.

A tisztújításon új elnök került a szervezet élére Barta Attila fornosi református tiszteletes személyében. Az alelnöki és főtitkári pozíciókban nem történt változás: az előbbi szerepet továbbra is Pataki Gábor, míg az utóbbit Kiss Bertalan tölti be.

A délutáni programot Zán Fábián Sándor református püspök áhítata nyitotta meg, melynek alapjául a Példabeszédek könyve negyedik részének első versei szolgáltak. „Fiatalokként általában szeretnénk megváltoztatni a minket körülvevő dolgokat, ami nem feltétlenül rossz, de hálásnak kell lennünk az örök érvényű értékek miatt is, melyek megtartása és megőrzése az Istenbe vetett hitünknek köszönhető” – mondta a püspök. Véleménye szerint a közlési forma és a keret változhat, de a mondanivalónak változhatatlannak kell maradnia pont úgy, ahogyan Isten is az. Áhítatában hálát adott a KRISZ alakulásakor az alapítók felett atyáskodó lelkészekért, az akkori és mostani oszlopos tagokért, az áldozatos munkáért és mindenért, ami szükséges volt a szervezet életben maradásához és sikereihez. A püspök az áhítatot imával zárta.

Balog Zoltán magyarországi református püspök videoüzenetben köszöntötte a KRISZ-eseket születésnapjuk alkalmából. A püspök ünnepi beszédében együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyar fiatalokat érintő kulturális és szociális nehézségekkel kapcsolatban, valamint aggodalmát fejezte ki azon feltételek meglétével kapcsolatban, melyek elengedhetetlenek az itthon maradáshoz. „Minket nem csupán magyarságunk, hanem a krisztushit is összeköt” – mondta Balog Zoltán, majd hozzátette: „Mindennap imádkozunk értetek.”

A szót ezt követően ismét Zán Fábián Sándor vette át, aki visszaemlékezett a szervezet indulására és a munkavégzés megkezdésére. Hozzá hasonlóan idézte fel a szervezet vezetésében eltöltött éveket, nehézségeket és a szükséges áldozathozatalokat Sipos József, Szanyi György, Dancs Edina lelkészek, valamint Petrusinec Vladimir, „Ladi” korábbi munkatárs is.

Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főgondnoka, a KRE Diakóniai Osztályának vezetője levélben köszöntötte a fiatalokat, melyből elhangzott, hogy a KRISZ jeligéjének megfelelően teljesített az elmúlt 20 évben. „Isten nagy felelősséget és feladatot bíz ránk, amikor szolgálatba állít bennünket. Sőt mi több, a feladatok elvégzéséhez mindennap biztosítja a szükséges erőt a szolgálók számára” – hangzottak el a magasztos szavak a főgondnok leveléből.

A régi szép időket felelevenítő beszédeket a meghívott vendégek köszöntői követték. Először Bacskai József ungvári főkonzul szólt a jelenlévőkhöz. Elmondása szerint napjainkban mindannyian látjuk azokat a globalista szellemi áramlatokat, amelyek egyre inkább próbálják összemosni a nemzetek kultúráját, nyelvét, életét, eltörölni a keresztyén családok értékeit. „Ezekre a sorsdöntő kísértésekre a kétezer éves keresztyén tanítás a válasz, amely egyebek mellett túlélte az ókori keresztyénüldözést és a szovjet kommunista ateista rendszert is” – mondta a főkonzul. Aláhúzta, hogy az utóbbi három évtizedben a kárpátaljai református magyarok, a KRE közössége szorgalmasan és kitartóan küzdött és küzd fennmaradásáért. „Kívánom, hogy ifjúsági szervezetük még sokáig segítse a keresztyén emberi kapcsolatok elmélyítését, a fiatalok nevelését, a református egyházközösséget, a magyarság javát. Isten adjon ehhez erőt, egészséget, önzetlen szeretetet, és kívánom, hogy fogjanak sok-sok halat!” – zárta ünnepi köszöntőjét Bacskai József főkonzul.

„Saját tapasztalatom szerint a KRISZ fennállásának 20 évében hűen és kiválóan teljesítette a vezérigéjének a feladatát” – kezdte ünnepi beszédét Fodor Gyula, a II. RF KMF rektorhelyettese. Véleménye szerint egy jól működő szervezetről van szó, amelynek van jövője, amiért az élő Istennek tartozunk hálával, hisz sok-sok évvel ezelőtt Ő támasztott igényt több fiatal hitoktató, teológus és lelkész szívében, akik aztán fiatalokat gyűjtöttek maguk köré – ezzel elindítva egy sikertörténetet, amely folytatódni fog, mert folytatódnia kell.

Kardos Albert, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) alelnöke véleménye szerint egy ifjúsági szervezet életében 20 év nagyon soknak számít. „A KRISZ-t elindító és a szervezetben munkálkodó emberek számunkra is példaként szolgáltak és szolgálnak a mai napig” – mondta az alelnök, majd hozzátette: „Meggyőződésem, hogy minél több lábon áll a kárpátaljai magyar ifjúság, minél több a háttér mögötte, minél több szervezet tevékenykedik, annál erősebbé válik a jövőben.”

„A jelenlegi, nem egyszerű időszakban, amit mi itt, Kárpátalján megélünk, érdemes visszatekinteni és visszagondolni arra, hogy hányszor volt már nehéz az itteni közösségek számára, de a Jóisten mindig ott volt, és hiszem, hogy a mostani helyzetben is ott lesz velünk” – szólt a jelenlévőkhöz Lődár Jenő, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet elnöke.

Bence Norbert, a Momentum Doctorandus (MD) Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezetének alelnöke Fazekas Andrea elnök üdvözlő szavait tolmácsolta a jelenlévők felé. „Egy húszéves szervezetnek már nem csupán története, de jövője is van. A KRISZ közösségépítésén keresztül immár két évtizede járul hozzá a kárpátaljai magyar kultúra építéséhez, hiszen összefűzi tagjait, hogy jó és maradandó dolgokat alkothassanak” – emelte ki Bence Norbert.

A köszöntőket a KRISZ együttes szolgálata, bizonyságtételek és még több ének követte, majd az esemény végéhez közeledve Barta Attila frissen megválasztott elnök záróáhítatát hallhatták a jelenlévők. A rendezvény állófogadással ért véget.

SD