Mi az a hadiállapot, s milyen korlátozásokkal jár?

2022. február 24., 13:51

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma, február 24-én hadiállapotot hirdetett Ukrajna egész területére.

 

Mi az a hadiállapot?

A hadiállapot jogrendjéről szóló törvény értelmében a hadiállapot Ukrajnában olyan különleges jogrend, amelyet fegyveres agresszió vagy támadás veszélye, Ukrajna függetlensége, területi integritása veszélyeztetettsége esetén vezetnek be az országban vagy annak egyes régióiban, biztosítva az illetékes állami szerveknek a fenyegetés elhárításához, a fegyveres agresszió visszaveréséhez és a nemzetbiztonság védelméhez szükséges jogosítványokat.

Azokon a területeken, ahol hadiállapotot vezettek be, ideiglenes állami szervek – katonai közigazgatások – alakíthatók.

 

A hadiállapot bevezetésének rendje

A hadiállapot bevezetésére a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) tesz javaslatot az elnöknek.

Ukrajna elnöke rendeletet ad ki a hadiállapot bevezetéséről, és az erre vonatkozó határozattervezetet megfontolásra a Legfelső Tanács elé terjeszti.

A Legfelső Tanács legfeljebb két napon belül jóváhagyja a tervezetet. Esetünkben ezt még a kora reggeli órákban megtette a Rada.

A hadiállapot bevezetéséről szóló határozat megszületése után a hírt sürgősen közzéteszik a médiában.

 

Mi a különbség a rendkívüli helyzet és a hadiállapot között?

A jogszabályok alapvetően hasonlóan rendelkeznek a rendkívüli helyzet és hadiállapot esetén bevezetendő korlátozásokról, az utóbbi azonban szélesebb jogkörökkel ruházza fel a hatóságokat.

1) a rendkívüli helyzettel ellentétben a hadiállapotot korlátlan időre is bevezethetik (esetünkben 30 napra vezették be);

2) a katonai parancsnokságot és a helyi hatóságokat feljogosítják munkaszolgálat elrendelésére védelmi jellegű munkálatok végzése céljából;

3) betilthatják az információtovábbítást a számítógépes rendszereken keresztül;

4) minden vállalkozást ellenőrzés alá vonnak, és szükség esetén a védelmi iparba sorolnak, a vállalkozások vezetőit elmozdíthatják állásukból, és újakat nevezhetnek ki;

5) a rádióállomások, nyomtatott kiadványok, nyomdák a parancsnokság belátása szerint katonai szükségletekre használhatók fel;

6) kvártélyozási kötelezettséget vezetnek be a lakosság számára a katonák elszállásolására.

 

Hadiállapot idején érvényes korlátozások

A hadiállapot idején érvényes korlátozások egyebek mellett a következők:
- tilos módosítani Ukrajna Alkotmányát;

- tilos választásokat, népszavazásokat, sztrájkokat tartani;

- kötelezővé tehetik a munkaszolgálatot a munkaképes személyek számára;

- a vállalkozások, intézmények és szervezetek kapacitásainak és munkaerőforrásainak felhasználása védelmi szükségletekre – tulajdonformától függetlenül;

- a védekezéshez szükséges vagyontárgyak ideiglenes lefoglalása;

- a fontos nemzetgazdasági objektumok védelme;

- kijárási tilalom bevezetése;

- a ki- és belépés, a polgárok mozgásának korlátozása azon a területen, ahol a hadiállapotot bevezették;

- a forgalom korlátozása;

- a polgárok iratainak ellenőrzése és tulajdonuk átkutatása;

- a politikai pártok, közéleti egyesületek tevékenységének betiltása, ha az veszélyezteti a nemzetbiztonságot;

- a kommunikációs vállalatok, kiadók, televíziós és rádiós szervezetek, színházi, szórakoztató és egyéb vállalkozások, intézmények és kulturális szervezetek munkájának ellenőrzése;

- szükség esetén a vagyon kisajátítása.

Ezenkívül tiltott a fegyverekkel, erős vegyszerekkel és mérgező anyagokkal való kereskedés; tilos szeszesitalt árulni; tilos a sorkatonáknak és a katonai szolgálatra kötelezetteknek megváltoztatni a lakhelyüket a katonai parancsnokság tudta nélkül.

(ntk)