Költészetnapi szavalóverseny

2022. április 11., 12:35 , 1102. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség online szavalóversenyt hirdet a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok részére.

A verseny feltételei:

Minden versenyző egy szabadon választott és egy kötelező verssel indulhat. A vers előadásának ideje nem haladhatja meg a négy percet. Időtúllépésért pontlevonás jár.

Kötelező vers: Tóth Elemér: Vers az anyanyelvről.

Szabadon választott vers: a magyar irodalom alkotói.

Korosztály: 7–9. osztályos tanulók.

A videókat a pedagogusszovetseg@gmail.com e-mail-címre várjuk 2022. április 25-ig a következő feltételekkel: ünnepi öltözet, lehetőleg fehér háttér, álló tájolású felvétel. Kérjük, az üzenet részbe írják be a versenyző nevét, az osztályt, a választott vers szerzőjét és címét. A levél tárgya: Költészetnapi szavalóverseny – 2022.

A beérkezett felvételeket szakmai zsűri értékeli. Az eredményhirdetést követően a szavalatok felkerülnek a szövetség honlapjára, ezért szükséges a megjelentetett személy hozzájárulása, hogy a személyiségi jogait nem sérti a közzététel.

Örömteli verstanulást, jó felkészülést kívánunk!