80 éves Perduk Tibor, az 1956-os kárpátaljai események egyik elítéltje

2022. április 28., 11:25 , 1105. szám

Az 1956-os magyar forradalom idején a kárpátaljai magyar otthonokban egész nap szólt a BBC, a Kossuth vagy a Szabad Európa Rádió, így az anyaországban zajló történések hatására Kárpátalja sokat sanyargatott magyar lakossága azt remélte, hogy vidékünkön is elkezdődött a szovjet diktatúra összeomlása. A forradalomról nyilvánosan azonban nem sokan mertek beszélni, mivel az bűncselekménynek, szovjet kommunista rendszerellenesnek számított. Mindazonáltal az 1956-os szabadságharccal egy időben, valamint a forradalmat követő néhány hónappal később Kárpátalján kisebb-nagyobb csoportosulások, röplapterjesztő középiskolások, fiatalok fejezték ki szolidaritásukat a magyarországi fiatalokkal és azok tetteivel. Természetesen a csoportok röplapterjesztő tevékenysége hamar lelepleződött, hiszen főként tapasztalatlan fiatalok, iskolások voltak a tagjai és a besúgóhálózat nagyon jól működött. A letartóztatásokat követően a „politizáló” csoportok tagjai ellen a fő vád: ellenforradalmiság, rendszerellenesség, fegyverrejtegetés, amiért több év börtönbüntetés járt.

Az egyik ilyen csoport az Ungvári járásban, Gálocson, 1956 végén alakult meg. A fiatalokat, Perduk Tibort, Pasztellák Istvánt, Deák Istvánt, Szanyi Jánost és az alig 13 éves Molnár Lászlót röplapterjesztéssel, továbbá fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok összegyűjtésével, rejtegetésével vádolták meg, tagjait 1958-ban letartóztatták. A hatóságok vezetőjüknek Gecse Endre református lelkészt tartották, aki kihallgatás közben 1959. január 4-én belehalt a kínzásokba. Haláljelentésében persze ez áll: „1959. január 4-én Gecse Endre váratlanul elhunyt a kárpátaljai KGB hivatal fegyházában kardioszklerózis és hipertónia által okozott szívrohamban.”

A csoport egyik tagja volt Perduk Tibor is, aki a levéltárban őrzött letartóztatási személyi aktája szerint Sátoraljaújhelyen 1942. április 22-én született, Gálocs községben élt, párton kívüli, falusi közép­osztályból származó, az Iszkra Kolhozban dolgozott, 8 osztályos végzettségű, a 2. Számú Ungvári Esti Középiskola 9. osztályos tanulója volt 1956-ban. A vádirat szerint Perduk 1957 őszén belépett a Pasztellák által vezetett szovjetellenes nacionalista csoportba, amely feladatául tűzte ki a lőfegyverek gyűjtését, és a nemzetközi helyzet fokozódása esetén a szovjet hatóságokkal szembeni harcot. Perduk, aki a csoport helyettes vezetője volt, esküt tett a csoporthoz való hűségéről, és hogy a szovjet hatósággal szembeni küzdelemnek szenteli magát. Három szovjetellenes röplapot készítettek, amelyekben a magyarországi ellenforradalmi események második évfordulója kapcsán arra szólította fel Kárpátalja magyar lakosságát, hogy „egyesüljenek és harcoljanak a szovjethatalom és a kommunizmus ellen, valamint megrágalmazták a Szovjet Kormányt és a Kommunista Pártot, amiért az beleavatkozik a magyar nép belügyeibe”. Szovjetellenes tevékenység vádjával 1958. november 28-án letartóztatták és házkutatást rendeltek el nála, melynek során bizonyítékként többek között lefoglaltak egy „1940-ben, Budapesten kiadott magyar nyelvű könyvet, amelynek címe Ez Magyarország!, a 29. oldalon Magyarország egykori régensének, Horthy Miklósnak a portréja, a 34. oldalon Adolf Hitler és Horthy Miklós fényképe magyar katonák előterében. A ház gazdasszonyának, Perduk (Matovcsik) Olgának címzett képeslapot, amelynek hátoldalán Magyarország egykori régense, Horthy Miklós van ábrázolva, ami a szekrényben lévő fényképek között volt tárolva. Egy külföldi gyártmányú késszerű puskaszuronyt...” Számos kihallgatást, hosszas nyomozást követően a három röplap és néhány rozsdás, használhatatlan, második világháborúból visszamaradt fegyver összegyűjtése miatt 1959. április 5-én 2 év gyermekjavító- és munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának helyéről 1959. szeptember 18-án szabadult. Őrizet alatt 9 hónapot és 20 napot tartották. 1993 júniusában rehabilitálták.

Fontos, hogy a jelen generációja tisztán lássa történelmi múltját, hogy tudja, az igazság kimondásának gyakran nagy ára van.

Isten éltesse, áldja és őrizze Perduk Tibi bácsit szerető felesége, gyermekei, családja körében!

Dr. Váradi Natália történész,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola