A munkaszerződés felfüggesztéséről

2022. június 21., 18:31 , 1112. szám

„Egyik múltkori írásában említette, hogy a munkaadóknak lehetőségük van a munkaszerződés felfüggesztésére hadiállapot idején. Mit jelent ez, s lehet-e felfüggesztett munkaviszonnyal más munkát vállalni?”

– Valóban, új személyügyi eljárás alkalmazására nyílt lehetőség a hadiállapot alatt. A munkaügyi viszonyok szervezéséről hadiállapot idején (Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану») című törvény 13. cikkelyének 1. pontja értelmében lehetőség van a munkaszerződés ideiglenes felfüggesztésére, ha az Ukrajnát ért katonai támadás miatt a munkaadónak nem áll módjában munkát biztosítani a munkavállaló számára, és/vagy a munkavállaló nem tudja elvégezni a munkát a munkaszerződésben foglaltak szerint. A törvény leszögezi, hogy a munkaszerződés hatályának felfüggesztése nem jelenti a munkaviszony megszűnését, azaz nem elbocsátásról van szó.

A munkajog területén járatos kollégáimtól tudom: mivel a munkaviszony nem szűnik meg a munkaszerződés felfüggesztésének következtében, a cég köteles a munkaidő felhasználásáról a munkavállaló nevének és beosztásának feltüntetésével nyilvántartást vezetni. A munkaviszony felfüggesztése alatt a munkáltató nem fizet bért dolgozójának, de a könyvelő nyilvántartja azt a járandóságot, amelyet a munkavállaló nem kapott meg ebben az időszakban, valamint az Egységes Szociális Hozzájárulásról (ЄСВ) is kimutatást vezet, amelyet rendes körülmények között a munkáltatónak kellett volna megfizetnie a munkavállaló után.

A 13. cikkely második pontja szerint a munkaszerződés felfüggesztéséről a munkáltató és a munkavállaló lehetőség szerint bármilyen rendelkezésre álló módon értesíti egymást.

A 13. cikkely 3. pontjával a törvényalkotó teljes egészében az Ukrajna ellen katonai agressziót elkövető államra hárítja a munkaszerződés felfüggesztésének idejére a munkavállalót megillető bér, garanciális és kompenzációs kifizetések teljes körű megtérítését. Ily módon a munkaszerződés felfüggesztése afféle alternatívája kíván lenni az elbocsátásnak vagy a munkavállalók vonatkozásában gyakran – egyébként jogtalanul – alkalmazott fizetetlen szabadságnak. Ugyanis míg a fizetetlen szabadság idejére a munkavállalót semmilyen járandóság nem illeti meg, a munkaszerződés felfüggesztése legalább azt az illuzórikus reményt élteti, hogy a háború után az agresszor országtól talán hozzájut a béréhez.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e más munkát vállalni a munkaszerződés felfüggesztésének idejére, nem tudok egyértelmű választ adni, mivel a jogalkotó erről külön nem rendelkezett. Elvben, mivel nincs tiltva, van rá lehetőség, s a munkáltató beleegyezése sem szükséges hozzá. A munkavállalónak csupán az új munkaadóját kell tájékoztatnia a felfüggesztett munkaviszonyáról, s legfeljebb a hadiállapot végéig köthet vele ideiglenes munkaszerződést.

Felmerülhet, hogy a munkaszerződés felfüggesztésének időszaka beleszámít-e a nyugdíjbiztosítási időbe. Amikor e sorokat írom, nem ismert előttem olyan dokumentum, amely rendelkezne erre vonatkozóan. Mindenesetre az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény (Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») idevágó 24. cikkelyét nem módosították. Elvben van rá lehetőség, hogy a munkavállaló ebben az időszakban maga fizesse a nyugdíjbiztosítási hozzájárulását. Életszerűbb megoldás azonban, hogy olyan ideiglenes munkahelyet keres magának a munkaszerződése felfüggesztésének idejére, ahol legalább a minimális biztosítási díjat fizetik utána.

hk