A zajos lakásfelújításról

2022. július 5., 12:14 , 1114. szám

„Nem vagyok már fiatal, és sok lakásfelújítást túléltem az évek során, de ilyen poklot még sohasem tapasztaltam. Hetek óta dörög és dübörög minden a házban reggel nyolctól este nyolcig, néha még tovább is. Ráadásul beteg a férjem, rosszul viseli az erős hanghatásokat, a port. Az ő érdekében is szeretném, ha a szomszédék csendesebben dolgoznának. Mit lehet tenni?”

– A társasházban élő ember előbb-utóbb óhatatlanul szembesülni kénytelen a ténnyel, hogy valamelyik szomszédja lakásfelújításra szánta el magát, vagy maga válik hasonló okból a köznyugalom megsértőjévé a szemükben. A felújítás óhatatlanul bizonyos kényelmetlenségekkel jár a lakótársak számára, ezért is fontos figyelembe venni a lakóhelyiségek használatának, hasznosításának szabályait.

Az ukrajnai törvények értelmében az építési és a lakásfelújítással, tatarozással foglalkozó szervezeteknek, vállalatoknak, valamint maguknak az ingatlantulajdonosoknak, akik a felújítást/átalakítást kivitelezik, megrendelik, figyelembe kell venniük a következőket.

• A lakosság köztisztasági és járványügyi jólétének biztosításáról szóló törvény 24. cikkelye szerint a vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek tevékenységük során nem léphetik túl az egészségügyi normák által az olyan helyiségekre és területekre meghatározott zajszintet, ahol tartósan vagy ideiglenesen emberek tartózkodhatnak.

• Zajos javítási munkákat csak munkanapokon, kijevi idő szerint 8.00 és 21.00 óra között lehet végezni. A hét végén és ünnepnapokon felújítás csak a szomszédok hozzájárulásával végezhető (lásd: Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення № 4004-XII від 24 лютого 1994 року és Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджено постановою КМУ № 45 від 24 січня 2006 року).

• E szabály megsértői közigazgatási eljárás keretében 85–255 hrivnya pénzbírsággal sújthatók. Ismételt szabálysértés esetén a bírság összege 510 hr-ra nőhet, a zajkeltő eszköz elkobzásával vagy enélkül (lásd az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 182. cikkelyét!).

• Az elfogadható zajszint nappal 55 dB, éjszaka 45 dB. Bármi, ami meghaladja ezen értékeket, szabálysértésnek minősül (lásd: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 22 лютого 2019 року № 463). A zajszint mérését és rögzítését az állami közegészségügyi és járványügyi szolgálat szakembere végezheti el, speciális eszközzel. A vizsgálat eredményeit hivatalos dokumentumban (jegyzőkönyvben) rögzítik, amely a szabálysértővel szembeni eljárás megindításának, a pénzbírság kiszabásának alapja. (A bíróság előtt is szükség lehet a jegyzőkönyvre később, úgyhogy érdemes ragaszkodni a kiállításához, majd megszerezni egy példányát és eltenni.)

Ha a szomszédok nem megengedett időben hangoskodnak, próbálja meg békésen rendezni a konfliktust. Ha nem reagálnak az észrevételre, rendőrt kell hívni a szabálysértés dokumentálására (jegyzőkönyvezésére). Bizonyítékként felhasználhatók a szomszédok vallomásai, valamint a szabálysértést igazoló hang- és képanyagok.

Ha senki nem nyit ajtót a lakásban, amely a zaj forrása, vagy ha a rendőrség nem száll ki a hívásra, esetleg a rendőr megtagadja a jegyzőkönyv felvételét, illetve ha a közegészségügyi és járványügyi szolgálat munkatársai nem reagálnak a panaszokra, forduljon az ügyészséghez. Az ügyészségnek kérvényt kell benyújtani, tényszerűen összefoglalva benne a panasz lényegét. Az ügyészségen a hatóságok tétlensége miatt is panaszt tehet.

Pert is indíthat a szomszédok ellen. Ehhez gyűjtse össze az ügyben korábban foganatosított hatósági intézkedések, vizsgálatok dokumentumait. Amennyiben a hatósági emberek nem reagáltak a panaszaira, szólítsa fel őket, hogy adjanak írásos magyarázatot arra, miért nem intézkedtek a szabálysértővel szemben. Vegye számba a tanúkat, akiknek a vallomását figyelembe veheti a bíróság. Kérheti a bíróságtól az önöket ért anyagi és erkölcsi kár megtérítését. Javasolnám, hogy a keresetlevél megírásához és a perhez fogadjon ügyvédet.       

hk