A KKM ösztöndíjpályázata érettségi-felvételi előkészítő képzésre kárpátaljai magyar nemzetiségűek számára

2022. július 11., 12:14 , 1115. szám

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron-ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanévre, a külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzésére.

A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák teljesítéséhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A képzés időtartama: 10 hónap (2022. szeptember – 2023. június).

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

• 45 000 Ft/hó ösztöndíj,

• ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés,

• ingyenes tankönyvellátás,

• ingyenes elhelyezés a szálláshelyen,

• tajszámjogosultság.

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 14 fő + 2 fő szórványkeret.

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2022. augusztus 3., 12.00 óra (közép-európai idő/CET szerint).

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található: https://hataron-tuli-kulhoni-magyarok-felsooktatasi-elokeszito-kepzesene...