Ady Endre: A harcok kényszerültje

2022. november 6., 12:50 , 1132. szám

Nem kívánta lelke-teste,

De harcolni mégis harcolt,

Kereste vagy nem kereste,

De harcolni kelletett.

 

Embereit úgy prédálta,

Mint nációk legelsője

S nem volt soha olyan drága,

Mit vérként nem hullatott.

 

Hajh, vajon mi lesz belőle,

Ennyi sok, ostoba vérzés

Elvette az erőt tőle,

Avagy új erőt adott?

 

 

A harcok kényszerültjének értelmezése természetesen úgy is helytálló, ha szerzőjének elsősorban a társadalmi életben folytatott különféle harcaiból indul ki. És ehhez elég csak a Kosztolányi Dezsőhöz fűződő – igen széles körben ismert – afférjára gondolni, ami ugye abból pattant ki, hogy Kosztolányi első verseskötetének számos méltatása közepette egyedül Ady kritizálta csak, mondván: itt egy „irodalmi költőről” van szó, akinek nagyon kevés élettapasztalata lehet.

De ha már affért mondunk, akkor gondoljunk A duk-duk affér című Ady-írásra, melyben ez a mondat is elhangzik: „Nevemben és mellettem egy csomó senki mozog, dúl-fúl, harcol és ír, akikhez semmi közöm.”

Hát kell ennél jobb bizonyíték, hogy a mester miféle vállalt harcok közepette élt? Mindazonáltal A harcok kényszerültje című vers abban az értelmezésben teljesedhet ki maradéktalanabbul, ahol szerzőnk egész életművét a kettősség – a vonzás és taszítás, a jó és a rossz, az igen és a nem – jegyében látják az elemzők.

Ez a befogadói szemlélet alkalmas például arra is, hogy megértsük Ady szembeötlő antagonisztikusságát, amely személyét és költészetét egyaránt meghatározta. Idézzük csak fel ezt a jól ismert sorát: „hiszek hitetlenül Istenben”...

                Penckófer János