Eredeti bútorokkal nyílt meg Ungvár első történetírójának dolgozószobája

2022. november 7., 11:50 , 1133. szám

Ezúttal Mészáros Károly írónak, ügyvédnek, helytörténésznek, Ungvár első történészének XIX. századi irodája az ungvári várban található múzeum új kiállítása.

A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban november 3-án, csütörtökön ünnepélyes keretek között nyitották meg az Ungvár történelmét 1861-ig összefoglaló, Ungvár története a legrégibb időktől máig című monográfia szerzőjének egykori irodáját. Tavaly, a történész születésének 200. évfordulója alkalmából időszakos kiállítás nyílt az ungvári várban. Most az író személyes tárgyaival, restaurált bútoraival kiegészített tárlat egy mecénás támogatásával jött létre. Alen Panov mecénás, történész, jogász fontosnak tartja több mint két évszázad távlatából megemlékezni Mészáros Károly hagyatékáról. Tavaly lefordította ukrán nyelvre és magyarázó fejezetekkel egészítette ki Mészáros Károly, Ungvár első történetírójának fentebb említett művét. Az első könyv Ungvárról (Persa knizska pro Uzshorod) című kötetet 2021 szeptemberében a házigazda és szerző, Alen Panov történettudományi kandidátus, filozófiai doktor, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanszékvezetője, professzor mutatta be a sajtó képviselőinek.

Idén pedig restauráltatta és a múzeum rendelkezésére bocsátotta Mészáros Károly személyes tárgyait: íróasztalt, széket, órát, falitükröt. Alen Panov fontosnak tartja, hogy Ungvár történelmét minél többen megismerjék, s ezért meg is tesz minden tőle telhetőt. A család úgy döntött, hogy megvásárolják a bútorokat a rokonoktól, szakszerűen res­tauráltatják, majd bemutatásra a múzeumba szállítják, hogy minél többen hozzáférhessenek Ungvár híres személyiségének hagyatékához.

– Az ilyen típusú akciókat már régóta gyakorolják Európában. Normális, hogy a privát kollekciókból átadják a tárgyakat egy múzeumba, hogy ne csak mi örüljünk annak, hanem minél több ember láthassa. Ezt most itt, a múzeumban meg is valósítottuk. A családunknak ez már a második ilyen akciója, s remélem, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor folytatni fogjuk.

Néha elfelejtjük, hogy milyen genezisen ment át a több mint ezeréves város. Ezt a hiányosságot pótolni kell, mert a fiatalok – és nem csak ők – nem nagyon ismerik a történelmet, és ez sok mindenben hátrányt jelent, amit valahogy megpróbálunk kiküszöbölni – jegyezte meg Alen Panov.

A kiállítást, melyen a szervezőkön és alkotókon kívül újságírók, idegenvezetők és ungvári érdeklődők egyaránt szép számban összegyűltek, Olha Sumovszka megbízott múzeumigazgató nyitotta meg. A megyeszékhely egykori történetírójának méltatása mellett külön köszönetet mondott a Panov családnak Mészáros Károly személyes „újjáélesztett” tárgyaiért, valamint az iroda belső kialakításában nyújtott segítségükért.

A múzeum történeti és helytörténeti osztályának kutatói Ruszin Valéria osztályvezetővel az élen szintén nagy lelkesedéssel csatlakoztak a nemes ügyhöz, és bemutatták a híres jogásznak és történelemkutatónak a múzeum archívumában található több érdekes kéziratát.

Mészáros Károly monográfiájában egykoron azt írta: „Hidat akartam emelni a múlthoz, a mai nemzedék feladata ezen híd megerősítése és megőrzése...” Nos, az elmúlt események fényében úgy tűnik, van remény, hogy a mai nemzedék képviselői megerősítik és megőrzik azt a képzeletbeli hidat.

Rehó Viktória