Választásokat tartottak a református egyházban

2023. január 11., 08:17 , 1141. szám

Decemberben választásokat tartottak a Kárpátaljai Református Egyházban. A választójogi törvénynek megfelelően négyévente tartanak tisztújító választást, amikor a gyülekezetek lelkészei és presbiterei megválaszthatják az egyházmegyék és az egyházkerület tisztségviselőit. Az egyházkerület püspökének újraválasztották Zán Fábián Sándort, aki 16 éve irányítja a Kárpátaljai Református Egyházkerületet püspökként. Egyházkerületi főgondnoknak pedig Danku Gábort választották, aki első ízben tölti be a tisztséget.

A megválasztott tisztségviselők beiktatása már elkezdődött: az Ungi Református Egyházmegyében január 7-én, Nagydobronyban tartottak egyházmegyei közgyűlést, Máramaros–Ugocsa Református Egyházmegyében január 8-án, Tiszaújlakon, míg a Beregi Református Egyházmegye új tisztségviselőinek beiktatására január 14-én, Beregszászban kerül sor. Az egyházkerület megválasztott vezetőit és az új zsinatot beiktató ünnepi egyházkerületi közgyűlésre pedig január 28-án, 10 órától, a beregszászi református templomban kerül sor.

Az egyházkerületi és egyházmegyei választási bizottságok hivatalos tájékoztatói alapján az egyház megválasztott tisztségviselői a következők:

Egyházkerületi tisztségek

Püspök: Zán Fábián Sándor

Főgondnok: Danku Gábor

Lelkészi főjegyző: Héder János

Világi főjegyző: Nagy Béla

Beregi Egyházmegye

Esperes: Tóth László

Főgondnok: dr. Hadnagy István

Lelkészi főjegyző: Cseresznye Albert

Világi főjegyző: Barna György

Zsinati lelkészi tagok: Barta Ferenc, Páll László, Taracközi Ferenc

Zsinati világi tagok: Gogola István, dr. Oroszi Pál, dr. Vackó László

Máramaros–Ugocsa Egyházmegye

Esperes: Hunyadi Attila

Főgondnok: Nagy Barna

Lelkészi főjegyző: Peleskei Béla

Világi főjegyző: Kocsis József

Zsinati lelkészi tagok: Homoki Tibor, Peleskei Béla

Zsinati világi tagok: Kocsis József, dr. Oroszi József

Ungi Egyházmegye

Esperes: Kolozsy András

Főgondnok: Bátori József

Lelkészi főjegyző: Nagy István

Világi főjegyző: Szanyi Szabó Sándor

Zsinati lelkészi tagok: Kótyuk Zsolt, Nagy István

Zsinati világi tagok: Péntek Zoltán, Szanyi Szabó Sándor

Zán Fábián Sándort 2007 januárjában szentelték fel a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé. A tisztséget újból elnyerő egyházi vezető korábban a Pulzus FM-nek adott interjújában elmondta: mind a száznyolc kárpátaljai református gyülekezetben van szolgálattevő, akik hirdetik az evangéliumot. Csodának nevezte, hogy az elmúlt időszakban lelkészbeiktatások is voltak Kárpátalján. A püspök háláját fejezte ki a református egyház kapcsolataiért, a társegyházak segítségéért a háború okozta nehézségek idején is. Hálás a munkatársaiért, az egyházkerület intézményeiért és a magyar közösségért, amelyek stabilitást mutatnak, megbízható partnerként tevékenykednek, és nem okoznak csalódást.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is gratulál az újonnan meg­választott egyházi vezetőnek, Zán Fábián Sándor püspöknek, sok sikert és kitartást kívánnak a nehéz helyzetben munkájához.

(dózsa/reformatus.hu)