Huszton is méltatták a magyar kultúra napját

2023. január 23., 16:08 , 1143. szám

A Felső-Tisza-vidék magyarsága is méltatta a Himnusz kétszázadik évfordulóját, amely egyben a magyar kultúra napja is. Az egybegyűltek január 22-én a huszti várhegy lábánál található, Kölcsey Ferenc epigrammájának emléket állító táblánál helyezték el az emlékezés koszorúit. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke a megjelentekhez szólva hangsúlyozta: fontos, hogy Himnuszunkat és a magyar kultúránkat megtartsuk, hiszen ez nemzeti identitásunk és gyökereink alapja.

Az elnök ünnepi beszédében elmondta: „A Felső-Tisza-vidék több szálon is köthető Kölcsey Ferenchez. Többek között a huszti várnál tett látogatása ihlette híres epigrammáját. Viskre is többször ellátogatott az akkori gyógyfürdőbe.” Az elnök megjegyezte: „Micsoda 1823-as év volt, hiszen akkor született Petőfi Sándor, a szabadság lánglelkű költője, megszületett a Himnusz, és ekkor született Madách Imre is. Aki Az ember tragédiájában, az utolsó színekben szomorú képet festett a jövőről, de mindezek ellenére kijelentette: »Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál.« Micsoda kétszáz év volt mindez, és mennyi mindenen mentünk keresztül: első és második világháborún, Trianonon, ’56-os forradalmon, rendszerváltáson – és valami mégis megtartott bennünket, ami nem más, mint a kultúránk, a hagyományaink. Amihez évszázadokon keresztül mindig is ragaszkodtunk, amelyet az elmúlt évszázadok történelmi öröksége hozott létre, és mindezt meg kell tartanunk, tovább kell vinnünk szellemi és épített örökségeinkkel együtt. A múlt üzen számunkra: vigyázzunk jelenünkre és jövőnkre.”

Az ünnepi gondolatokat követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit az emléktáblánál.       

Ev