EU-csatlakozás: A többség támogatja az Unió reformokkal kapcsolatos elvárásait

2023. január 25., 13:20 , 1142. szám

Az ukránok többsége helyesnek tartja, hogy az Európai Unió reformokat követel Ukrajnától a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, azonban valamivel kevesebb, mint felük helyesli ezt határozottan – derül ki az Info Sapiens által az Új Európa Központ megbízásából végzett felmérés eredményeiből, amelyeket a Jevropejszka Pravda ismertet.

Arra a kérdésre, helyes-e, hogy az EU reformokat követel Ukrajnától a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, a válaszadók 73%-a igennel válaszolt ilyen vagy olyan megfogalmazásban. Ezen belül 28,5% azt a válaszlehetőséget választotta, hogy ez helyes, mert a reformok Ukrajna érdekeit szolgálják, további 18,6%-uk egy hasonló válaszlehetőség mellett döntött, mondván egyetértenek, az EU-nak meg kell követelnie a reformok mielőbbi végrehajtását. A válaszadók 25,9%-a azonban úgy gondolja, hogy reformokat követelni helyénvaló, de Brüsszelnek engedékenyebbnek kellene lennie, tekintettel arra, hogy Ukrajna háborúban áll.

Csupán a megkérdezettek 9,3%-a van azon a véleményen, hogy az Európai Unió nem követelhet reformokat Ukrajnától a háború alatt. Ugyanennyien gondolják úgy, hogy Ukrajnát feltételek nélkül kellene felvenni az Unióba.

A válaszadók 5,5%-a nem tudott állást foglalni ebben az ügyben. A megkérdezettek 2,9%-a gondolja úgy, hogy Ukrajnának nem kellene belépnie az EU-ba.

A többség (62,5%) úgy véli, hogy Ukrajna még a háború vége előtt megkezdheti a tárgyalásokat az EU-csatlakozásról; valamivel több mint 20% nem hisz ebben, körülbelül 17% nem kívánt jóslásokba bocsátkozni.

A megkérdezettek 59%-a azon a véleményen van, hogy az európai integrációs projektek előkészítésének minősége fontosabb, mint a tempó; 36,4% szerint viszont az ütem a fontosabb, a hiányosságokat pedig később is ráérnek kompenzálni.

A válaszadók 60,1%-a helyesnek tartja, hogy az EU tisztviselői emlékeztetnek az ukrajnai korrupció problémájára, és meg vannak győződve arról, hogy az Európai Unió nyomása segít a leküzdésében. Viszont közel 20%-uk úgy gondolja, hogy a háború alatt nem ez a fő probléma, és az EU-nak prioritásként kellene kezelnie a katonai támogatást. A megkérdezettek 8,7 százaléka mondta azt, hogy az EU-nak „nem kellene kioktatnia Ukrajnát”.

Ugyanebben a felmérésben az ukránok 69%-a elutasította a NATO-csatlakozás szándékáról való lemondást cserébe az orosz csapatok kivonásáért a megszállt területekről. A tanulmány készítői emlékeztetnek arra, hogy 2022 márciusában az ukrán fél mérlegelte a béketárgyalások megkezdésének lehetőségét az Oroszországi Föderációval, Ukrajna NATO-csatlakozásának elutasítását cserébe az orosz csapatok kivonásáért az ország megszállt területeiről. Mint látható, az ukránok több mint kétharmada azóta sem tartja lehetségesnek a béketárgyalások megkezdését ilyen feltételek mellett.

Ugyanakkor valamennyi nemzetközi szervezet és szövetség közül az ukránok leginkább (84%) az EU-ban bíznak. Az ukránok szimpátiáit leginkább élvező nemzetközi intézmények közé tartozik még a NATO (76%) és a G7 (71%).

Az állampolgárok többsége biztos abban, hogy Ukrajna rövid vagy közép távon az EU tagja lesz: az ukránok 55 százaléka úgy gondolja, hogy ez a következő 1–5 évben meg fog történni. További 27% inkább nem említ konkrét határidőt, optimistán az „amint a háború véget ér” opciót választva. Az állampolgárok mindössze 6%-a gondolja úgy, hogy Ukrajna a következő 10 évben csatlakozik az EU-hoz.

(hk/eurointegration.com.ua)