Vasárnapi üzenet: 2023. február 19.

2023. február 19., 08:14 , 1146. szám

„…a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

(Ézsaiás próféta könyve 53, 4–5)

Kedves Olvasó! Gondolkodtál-e már azon, milyen kell legyen valaki, aki megmenti mások életét, aki megszabadít a bajból? Sokféle elképzelést tár elénk a világ, de ha a filmek világába kalandozunk, ott mindig szuperhősöket, különleges képességű embereket látunk a megmentő szerepében. Akik mindig erősek, sosem betegek, sosem gyengélkednek. Ilyen hős megmentőket várnak ma is sokan.

Ez az ószövetségi prófécia jóval Jézus Krisztus születése előtt hangzott el. A próféta hitünk szerint itt a Messiásról, a megmentőről, azaz Jézusról prófétált. Csodálatos és megdöbbentő, mennyire igaz Jézus életére mindaz, ami itt le van írva. A zsidóság akkoriban is egy hős megváltót, Messiást várt, aki majd Dávid trónjára ül, megszabadítja Izraelt, és gazdag országgá teszi újra. Jézus azonban nem ilyen Messiás volt. Szamárháton vonult be, alázatos maradt, és inkább törődött a szenvedőkkel, betegekkel, a társadalom szélére kerültekkel, mint a paloták és trónok fényével. Hős Messiást vártak az emberek akkoriban is, de egy szenvedő Messiás érkezett, egy értük szenvedő Messiás.

Jézus küldetése, élete sokkal közelebb került így az emberléthez. Bár valóban nagyhatalmú Isten volt Ő, mégsem így érkezett a földre. Ismerte emberi fájdalmainkat, a betegséggel való küzdelmet, a mindennapi élet nyomorúságát. Fájdalmak férfija és betegség ismerője volt – ahogy a próféta mondja. Épp ezért ismeri a fájdalmadat és ismeri a betegségedet, kedves Olvasó. A mi betegségeinket viselte. A végső forrása minden betegségnek, nyomorúságnak nem más, mint a bűn. Persze nem mindig büntetésképpen kapjuk a betegséget bűneinkért. Van, amikor mások bűnei miatt betegszünk meg (például, mikor agyonpermetezett zöldséget termesztenek a profit miatt, és mi azt esszük meg). Látható, hogy a betegségek a bűnnel együtt jöttek a világba. Nem is az a fontos, honnan jött, hanem az, hogy Jézus veled van a nehézségben, a betegségben és a próbatételben. Vezetni akar mindebben hited épülésére. Jézus észrevette a 38 éve fekvő beteg embert a Bethesda tavánál. Senki más nem nézett már rá, megszokták, hogy mindig ott van, de nem törődtek már vele. Jézus beszél vele. Jézus észrevesz téged is, a kérdés, hogy te észreveszed-e Őt az életed történéseiben?

A mi vétkeink miatt szenvedett Ő – mondja a próféta. Van-e magyarázata Jézus szenvedésének? Igen. Mérhetetlen szeretete az ember iránt. Nem csak a kereszten és nem csak fizikailag szenvedett értünk a Megváltó. Gondoljunk a sok lelki sebre, amit osztottak neki már a kereszthalála előtt. A főpapok, farizeusok gúnyolódása, sok hazug vád, lenéző és megalázó viselkedés vele szemben. Sok lelki sebet hordozunk mi is, ami sokszor még fájdalmasabb, mint a testi sebek. De a jó hír, hogy van, aki ismeri ezeket, sőt meg tudja gyógyítani ezeket. Az érted is szenvedő Messiás!

Az Ő sebei árán gyógyultunk meg. Milyen különleges ez a kijelentés. Erdélyben, Romániában sok református templom szószéke felett ott van egy pelikánmadár-figura, mely saját testébe tép csőrével, és saját vérével eteti fiókáit. Ez a jelkép Jézusra mutat, aki saját testét és vérét értünk áldozta, hogy mi életben maradhassunk, és örök életünk legyen. Jézus sebei a mi életünk. Az Ő halála a mi örök életünk garanciája. Csakis úgy hihetjük ezt el, ha bűneink tudatában járulunk Isten elé, és kérjük az Ő megbocsátását. S akkor megértjük: Jézus ártatlanul szenvedett, de nem feleslegesen. Helyetted és helyettem szenvedett, hogy mi örök életet kaphassunk. S elkezdődik életünkben a gyógyító folyamat: az Ő sebei árán ma is meggyógyulhatsz.

Gulácsy Dániel
munkácsi református lelkipásztor