Az állami szociális segélyről

2023. február 21., 11:47 , 1146. szám

„Mi az a szociális nyugdíj, és kinek jár?”

– Korábban (lásd a Kárpátalja 1138. számát!) részletesen megírtuk, hogy Ukrajnában 2022-ben a legalább 29 év társadalombiztosítási idővel rendelkezők 60 éves korukban, 19–29 éves biztosítási idő mellett 63 évesen, 15–19 év birtokában pedig 65 évesen mehetnek öregségi nyugdíjba. Ugyanott jeleztem azt is, hogy ez a kötelező biztosítási idő 2028-ig minden évben egy esztendővel emelkedni fog, mígnem 2028-ra legalább 35 év lesz a 60 éves korban öregségi nyugdíjba vonuláshoz szükséges minimális biztosítási idő. Vagyis idén azok mehetnek nyugdíjba 60 évesen, akik 30 év biztosítási idővel rendelkeznek, 63 évesen ehhez 20–30 év biztosítási idő szükségeltetik, 65 évesen pedig 15–20 év. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy biztosítási időn az olyan munkaviszony értendő, amely alatt a munkáltató rendszeresen fizette a munkavállalója után az egységes társadalombiztosítási hozzájárulást.

Talán mondani sem kell, hogy az elmúlt évtizedekben távolról sem minden polgárnak alakult úgy az élete, hogy rendelkezik legalább 15 év biztosítási idővel, amikor eléri a nyugdíjkorhatárt. Ezrek, talán milliók kényszerültek feketén, azaz szabályos munkaviszony létesítése nélkül munkát vállalni itthon vagy külföldön, s örülhettek, ha egyáltalán volt munkájuk és kenyerük. Az ilyen munkavégzés után rendszerint semmilyen nyugdíjra nem számíthatnak a polgárok. Az ő számukra nemigen marad más hátra, mint hogy igényeljék az úgynevezett „szociális nyugdíjat”. A megélhetéshez ez a pénz önmagában aligha elégséges, de mégiscsak egyfajta hozzájárulás az alapvető szükségletek biztosításához.

Ugyanakkor el kell oszlatnom egy félreértést: az, amit az emberek – és sokszor a sajtó is – szociális nyugdíjnak neveznek, valójában nem nyugdíj, hanem állami támogatás, segély, amelynek két formája van:

• átmeneti állami szociális segélyt igényelhetnek azok, akik legalább 15 év biztosítási idővel rendelkeznek, betöltötték a nyugdíjkorhatárt (60 év), de nincs elegendő biztosítási idejük az öregségi nyugdíjba vonuláshoz – ők a nyugdíjjogosultság megszerzéséig (legfeljebb 65. életévük betöltéséig) jogosultak átmeneti állami szociális segélyt igényelni, amennyiben nem dolgoznak tovább;

• akik 65. életévük betöltésekor még 15 év biztosítási idővel sem rendelkeznek, állandó jelleggel igényelhetik az állami szociális segély megítélését.

Az általános szabály szerint tehát állami szociális segélyt azok igényelhetnek, akik betöltötték a 65. életévüket, s nem rendelkeznek legalább 15 év biztosítási idővel, vagyis nem jogosultak öregségi nyugdíjra. A vonatkozó törvény (Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – a továbbiakban: Törvény) szerint egyébként ugyancsak jogosultak az ellátásnak erre a formájára a fogyatékossággal élő személyek, akik nem tarthatnak igényt rokkantsági nyugdíjra vagy a rokkantság miatt meg­ítélhető állami segélyre, továbbá a nyugdíjra nem jogosult személyek bizonyos egyéb kategóriái:

1. az olyan elhunyt családfenntartó gyermeke (ideértve a családfenntartó halálának napjától számított 10 hónap lejárta előtt született gyermeket is), aki a halál napján nem rendelkezett a szükséges biztosítási idővel a III-as rokkantsági csoportba sorolt személynek járó nyugdíj megítéléséhez;

2. az 1960-ban született és idősebb nők, akik a Törvény 1. cikkelyében meghatározott életkor elérése előtt nem jogosultak nyugdíjra:

• 58 év – azok esetében, akik 1953. szeptember 30. előtt születtek;

• 58 év, 6 hónap – akik 1953. október 1. és 1954. március 31. között születtek;

• 59 év – akik 1954. április 1. és 1954. szeptember 30. között születtek;

• 59 év, 6 hónap – akik 1954. október 1. és 1955. március 31. között születtek;

• 60 év – akik 1955. április 1. és 1955. szeptember 30. között születtek;

• 60 év, 6 hónap – akik 1955. október 1. és 1956. március 31. között születtek;

• 61 év – akik 1956. április 1. és 1956. szeptember 30. között születtek;

• 61 év, 6 hónap – akik 1956. október 1. és 1957. március 31. között születtek;

• 62 év – akik 1957. április 1. és 1957. szeptember 30. között születtek;

• 62 év, 6 hónap – akik 1957. október 1. és 1958. március 31. között születtek;

• 63 év – akik 1958. április 1. és 1958. szeptember 30. között születtek;

• 63 év, 6 hónap – akik 1958. október 1. és 1959. március 31. között születtek;

• 64 év – akik 1959. április 1. és 1959. szeptember 30. között születtek;

• 64 év, 6 hónap – akik 1959. október 1. és 1960. március 31. között születtek;

• 65 év – akik 1960. április 1. és 1960. december 31. között születtek.

A személyek felsorolt kategóriáihoz tartozók közül is csak azok jogosultak az állami szociális segélyre, akik megfelelnek a Törvényben meghatározott feltételeknek. Először is, nem részesülnek nyugdíjban vagy szociális juttatásban, amelyet munkahelyi egészségkárosodás miatt állapítottak meg számukra. Másodszor, rászorulónak kell minősülniük. Ez azt jelenti, hogy az átlagos havi összjövedelmük a segélyigénylés hónapját megelőző hat naptári hónap vagy két negyedév alapján nem haladja meg a munkaképességüket elvesztett személyeknek megállapított létminimumot (lásd: «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261, 3. pont!). 2022. december 1-jétől a létminimum e típusának összege havi 2 093 hrivnya. Ugyanakkor az I. rokkantsági csoportba soroltak, illetve az elhunyt családfenntartó gyermekei esetében nem követelmény a segély igényléséhez, hogy rászorulónak minősüljenek.

Ezenkívül a rászorulók számos kategóriája – többek között az egyedülálló, alacsony jövedelmű személyek, akik az orvosi konzultációs bizottság megállapítása szerint állandó külső gondozásra szorulnak, és életkoruk vagy a szolgálati évek alapján, esetleg rokkantság miatt részesülnek nyugdíjban; az egyedülállók, akik betöltötték a 80. életévüket, és ellátásra szorulnak stb. – állami szociális gondozási segélyt is igényelhetnek. (A gondozási segélyre jogosultak köréről részletesebben a Törvény 7. cikkelyéből tájékozódhatnak.)

A nyugdíjra nem jogosultak és a fogyatékossággal élők állami szociális segélyének összegét a munkaképességüket vesztettek létminimuma alapján számítják ki, amely – mint már említettük – 2022. december 1-jétől 2 093 hrivnya. A 65. életévüket betöltöttek és 15 év biztosítási idővel nem rendelkezők esetében a járandóság mértéke ennek a létminimumnak a 30%-a; a III. rokkantsági csoportba tartozó fogyatékossággal élők számára 60%; a II. rokkantsági csoportba tartozóknál 80%; az I. rokkantsági csoportba tartozóknak, illetve az elhunyt családfenntartó 1 gyermeke után a létminimum 100%-a jár (2 gyermek után 120%, 3 és több gyermek esetén 150%). A lelkészek bizonyos kategóriái esetében a szociális segély összege a munkaképességüket vesztett személyek létminimumának 50%-a.

Érdemes megjegyezni, hogy az állami szociális segélyekkel nem a Nyugdíjalap foglalkozik. Igényelni a lakóhely szerint illetékes munkaügyi és a lakosság szociális védelmét ellátó főosztályon lehet. A jogosultak számára az igénylés dátumától állapítják meg a segély folyósítását, illetve a jogosulttá válás napjától, amennyiben a jogosult az ettől az időponttól számított legfeljebb három hónapon belül jelzi igényét a hivatalban.

Azoknak, akik öregségi nyugdíj helyett igénylik a szociális segélyt, vagyis olyan 65. élet­évüket betöltött személyekként, akik nem rendelkeznek legalább 15 év biztosítási idővel, a juttatást életfogytig fogják megállapítani. A rokkantak esetében a rokkantság időtartamára. Családfenntartó elvesztése esetén a jogosult 18 éves koráig, illetve 23 éves koráig, ha nappali tagozatosként folytatja tanulmányait.

A szociális nyugdíj igényléséhez a következő dokumentumokat kell benyújtani a munkaügyi és a lakosság szociális védelmét ellátó főosztályon:

• kérvény;

• születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány másolata (az eredeti okmány bemutatásával);

• munkakönyv és azonosító kód;

• nyilatkozat a vagyoni helyzetről és jövedelemről (valamennyi családtag jövedelmi igazolása alapján kitöltve) az igénylést közvetlenül megelőző hat naptári hónapra vagy a segély igénylésének hónapját megelőző két negyedévre vonatkozóan (szükség esetén);

• a cselekvőképtelenné nyilvánító bírósági határozat másolata (cselekvőképtelen személy esetében);

• a gondnok kijelöléséről szóló határozat másolata (cselekvőképtelen személy esetében, akinek gyámot jelöltek ki);

• a gyámságot ellátó intézmény képviselőjének jogosultságát igazoló okirat másolata (a cselekvőképtelen személy esetében, aki számára nem jelöltek ki gyámot);

• a lakcímnyilvántartási igazolás másolata.

Szükség lehet a rokkantságot vagy a családfenntartó halálát igazoló, illetve egyéb okmányokra is attól függően, hogy milyen alapon igényli az adott személy a szociális segélyt.

Az állami szociális segély igénylése előtt érdemes kiszámítani, mennyi biztosítási idő hiányzik az öregségi nyugdíj megítéléséhez. Akár öt év biztosítási idő is megvásárolható, azaz ennyi idő után fizethető be utólag az egységes társadalombiztosítási hozzájárulás. Előfordulhat, hogy egyesek számára ez a megoldás előnyösebb lesz, mint a szociális segély igénylése.

hk