Nyílt nap az ősszel átadott Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóházban

2023. március 9., 16:21 , 1150. szám

Nyílt napot tartottak március 7-én a magyar kormánytámogatásból felújított és az elmúlt év szeptemberében ünnepélyes keretek között felavatott Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóházban. Az épület – mely a festőművész egykori családi háza – a munkácsi várhegy tövében helyezkedik el.

A rendezvényre érkezőket Tarpai József, a felújításban közreműködő Zahid Finance Group Kft. vezetője, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy bár az országban háború dúl, az embereknek szükségük van a kultúrára, a művészetre, s ezt figyelembe véve nyitotta meg kapuit a közönség előtt ősszel az Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóház is. A tervekről szólva Tarpai József megemlítette, hogy a közeljövőben kiállítást szerveznek a Munkácsy Mihály Magyar Házban, valamint művésztáborok és a képzőművészet iránt érdeklődőket megszólító alkotótáborok is napirenden vannak.

Erdélyi Béla életének meghatározó momentumait és a művész kiemelkedő munkásságát, valamint az emlék- és alkotóházat Kopriva Attila munkácsi festőművész, a művészettudományok kandidátusa mutatta be.

Erdélyi Béla a kárpátaljai festőiskola egyik alapítója, az ungvári iparművészeti főiskola első igazgatója, a Kárpátaljai Képzőművészek Szakszervezetének első elnöke és számos, később nagy hírnévre szert tett kárpátaljai festőművész tanára volt. Munkássága Boksay Józsefével együtt máig meghatározó és iránymutató a fiatalabb művészgenerációk számára. Alkotásaiból sugárzik a szülőföld iránt érzett végtelen szeretete, művészeti alkotásai élethűen visszatükrözik azt a sokszínű és soknemzetiségű vidéket, ahol a magyar lakosság mellett ukrán, ruszin, román, szlovák és más nemzetiségű emberek élnek, alkotnak együtt békésen.

„Az Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóház funkciója az, hogy összehívja azokat a kultúr- és művészembereket, akik a kárpátaljai művészetet akarják továbbvinni. Maga a ház egy olyan hely, amely nagyon szép és impozáns emlék Erdélyi Béláról, a művészről, aki bejárta egész Európát, mégis visszatért szülőföldjére, és itt formálta a művészetet. Ezért fontos ő nekünk, kárpátaljaiaknak: magyaroknak és ukránoknak egyaránt” – emelte ki Kopriva Attila, akinek tervei és ötletei alapján alakították ki az emlékházat.

Az ingatlanban az Erdélyi család eredeti bútorai mellett az ott talált korabeli grafikákat, vázlatrajzokat, leveleket, fényképeket, valamint Erdélyi Béla népszerű festményeiről készült reprodukciókat állítottak ki. Az udvar hátsó részén található műterem egyszersmind alkotóházként is funkcionál. Az emlékház tetőterében a különféle alkotótáborok résztvevői számára külön lakrészt is kialakítottak, ahol közel egy éve él családjával a háború miatt otthonát elhagyni kényszerült festő- és grafikusművész, Olekszandr Zsilcov.

Kopriva Attila prezentációját követően a jelenlévőket Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul köszöntötte, aki aláhúzta: Magyarország Ungvári Főkonzulátusa mindig szem előtt tartotta, hogy a kárpátaljai képzőművészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson a külképviselet épületében. A háború kitörése után is figyelmet fordítottak arra, hogy támogassák mind a kárpátaljai, mind a háborús övezetből elmenekült képzőművészeket. A diplomata emlékeztetett, hogy 2022 májusában egy rendkívüli és egyedülálló kiállítást szerveztek a főkonzulátuson, melynek keretében a Kelet-Ukrajnából vidékünkre érkezett ismert képzőművészek alkotásait mutatták be a kárpátaljai közönség előtt. A kiállított művek alkotói között szerepelt Olekszandr Zsilcov is, aki a vidékünkön tapasztalt támogatásért és az itt kapott segítségnyújtásért tavaly hálája jeléül felajánlott két általa készített képet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek. A főkonzulátus munkatársai továbbították a műveket. Orbán Viktor levélben köszönte meg a gesztust. Magyarország miniszterelnökének levelét – és annak ukrán nyelvű fordítását – Albertné Simon Edina konzul a nyílt nap keretében nyújtotta át Olekszandr Zsilcovnak.

„Mondják, fegyverek közt hallgatnak a múzsák. Örömmel láttam, hogy az Ön golyóstollal készített képei nemcsak határozott cáfolatai ennek, de jó példák arra is, hogy a művészet még a mostani, válságos időkbe is képes szépséget és reményt csempészni. Engedje meg, hogy figyelmességét megköszönve azt kívánjam Önnek, hogy mielőbb visszatérhessen otthonába, következő kiállítását pedig már békés, nyugodt körülmények között rendezhesse meg” – idézte Magyarország miniszterelnökének a levélbe foglalt szavait Albertné Simon Edina konzul asszony.

A rendezvény az Erdélyi Béla életét és munkásságát bemutató dokumentumfilm levetítésével folytatódott, majd az épület és az udvar bejárásával zárult.   

lexi