Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett a BKÉSZ

2023. március 15., 12:44 , 1151. szám

Ünnepi megemlékezést szervezett március 14-én a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont.

A Himnusz eléneklése után a megjelenteket Bárdos István, a BKÉSZ alelnöke köszöntötte. Emlékeztetett arra, hogy még három hónap sem telt el azóta, hogy „lánglelkű költőnk”, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját méltatták a Vérke partján felállított Petőfi-szobornál. „A költőóriás nem csupán gyönyörű verseivel alkotott maradandót, a nemzet szabadságát tartotta elsősorban szem előtt, példát mutatott hősiességből, bátorságból, az őt felnevelő közösség iránt érzett felelősségből. Ezekre az erényekre a mostani nehéz időkben nekünk is nagy szükségünk van” – hangsúlyozta Bárdos István. „Ha visszatekintünk 1848-ra és az akkor született csodálatos egységre, csak azt mondhatjuk, hogy Isten fogta a magyarság kezét. És ha kérhetünk valamit tőle ezen az ünnepen, hát azt, hogy fogja meg újra, mert egység és összetartás nélkül nem fogunk visszatalálni arra az útra, melyen őseink, köztük az aradi vértanúk oly sokszor és büszkén jártak” – tette hozzá.

„1848–49 a magyar nép nagy tette volt, hazánkra figyelt Európa, fiataljaink bátorsága példát mutatott más népeknek is” – húzta alá ünnepi köszöntőjében Molnár-Friedrich Szilvia beregszászi magyar konzul. Felelevenítve a 175 évvel ezelőtti eseményeket a diplomata elmondta: március 15-e jelkép lett, a magyarság szívében – határon innen és túl – azóta nemzeti ünnepként él ez a nap, mely a szabadság reményét hozta. „Kossuth maga is ráébredt, hogy egyetlen nemzet sem lehet szabad más nemzet szabadsága nélkül, egy nemzet szabadságának kivívása nem ignorálhatja más népek szabadság iránti vágyát. […] A márciusi ifjak kiáltványa így kezdődik: Mit kíván a magyar nemzet. Majd így folytatódik: Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt kívánom mindannyiunknak!” – zárta beszédét Molnár-Friedrich Szilvia.

Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség esperes-plébánosa az alkalom kapcsán az egybegyűltekhez szólva kiemelte: „A szabadság ott kezdődik, amikor mindenki tiszteletben tartja a másik személyt, a másiknak a meggyőződését, a gondolatait. Nekünk az igazi krisztusi szabadságra kell törekednünk, Isten gyermekeinek szabadságára, amelyet Jézus Krisztus hozott el mindannyiunk számára.”

A köszöntőket követően kulturális program következett. Először Petőfi Sándor Nemzeti dala és a Föltámadott a tenger című verse hangzott el Ferku Szilveszter előadásában, majd az egyházközségi kórus és a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola harmonikatriójának énekes-hangszeres műsorát hallhatta a közönség, melyet Krajnik Irén, a Magyar Kultúra Lovagja állított össze. A nézők soraiból Csobolya József állt a közönség elé, s elszavalta Petőfi Sándor A nép nevében című versét.

A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

lexi