Tisztelet a bátraknak – csendes főhajtás Beregszászban

2023. március 15., 17:35

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) csendes főhajtással méltatta az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját március 15-én Kárpátalja-szerte.

Az 1848–49-es események fordulópontnak számítanak a magyar történelemben, meghatározó jelentőséggel bírnak a magyarság életében. A forradalom győzött, s bár a szabadságharc elbukott, a magyarok szerte a világon – így a kárpátaljai magyarság is – máig őrzi mindazon hősök emlékét, akik a szabadságért vállalták a harcot.

A beregszászi magyarság ökumenikus istentiszteletre gyűlt össze a város római katolikus templomában, majd az ünnepet méltatók a kétszáz éve született forradalmár, költő, nemzeti hős Petőfi Sándor szobránál hajtottak főt és helyezték el az emlékezés koszorúit, tisztelegve a márciusi ifjak és az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.

„1848 a magyar szabadságharcok talán legfényesebb csillaga, melyről minden magyar megemlékezik, éljen bárhol a világon” – mondta lapunknak a koszorúzást követően Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. „Az a hősies küzdelem, amelybe őseink belevágtak, ez tartotta meg igazán a hitet sok nemzedéken át, hogy mindig érdemes a szabadságért kiállni, ha az a népet és a társadalmi haladást szolgálja. Két császártól sem riadtak vissza honvédő katonáink, nem nézve arra, hogy hatalmas túlerővel kellett megküzdeniük. Azt hiszem, hogy a mai nap erre a hősiességre és áldozatkészségre kell emlékeznünk, mely erények nélkül elfogynának a határon túli magyarok is, beleértve a kárpátaljai magyarságot. Hinni kell önmagunkban, és mindig olyan bátran kell felvállalni a harcot, mint azt az 1848-as hőseink tették, hiszen meg kell védeni alkotmányos jogainkat és mindent, ami biztosítja a jövőnket e harcos időkben” – tette hozzá Sin József.

Emlékezzünk meg minél többen március 15-ről. Nem az számít, hogy hol és milyen formában tesszük ezt, egy a lényeg: emlékezzünk.

CsA