A szex alsó korhatáráról

2023. június 20., 11:50 , 1163. szám

„Mikortól engedélyezett a szex a 18 éven aluliaknak?”

– Ukrajnában a jogszabályok nem mondják ki, hogy mikortól engedélyezett a szex a nagykorúságot el nem ért, azaz 18 éven aluli személyeknek/személyekkel, ehelyett meghatározzák a korhatárt, amely alatt szexuális kapcsolat létesítése a fiatalkorúval bűncselekménynek minősül (tehát függetlenül attól, hogy arra a fiatalkorú személy beleegyezésével vagy anélkül került sor).

A Büntető törvénykönyv 155. cikkelye büntetni rendeli „a szexuális természetű cselekmények elkövetését” tizenhatodik életévét be nem töltött személlyel. Vagyis a 16. életévét betöltött személlyel létesített szexuális kapcsolat nem minősül bűncselekménynek, ha az az érintett fiatalkorú szabad elhatározása, döntése alapján történt. A 155. cikkely 1. pontjából az is kitűnik, hogy a jogalkotó a nagykorú (azaz 18. életévét betöltött) személy által elkövetett szexuális természetű cselekményeket rendeli büntetni. Ez a megfogalmazás magyarázható úgy is, hogy a fiatalkorú személyek között szabad akaratukból létesített szexuális kapcsolat esetén – bizonyos kivételektől eltekintve – a fiatalkorúak nem vonhatók büntetőjogilag felelősségre.

Ezt a szabályozást elvben lehet úgy értelmezni, hogy a törvény a 16. életév betöltésében állapítja meg a szexuális kapcsolat létesítésébe való beleegyezés jogának alsó korhatárát. Vagyis 16. születésnapja után a fiatalkorú szabadon dönthet, hogy kivel és mikor létesít szexuális kapcsolatot.

A jelenlegi, 2018-ban életbe lépett szabályozás előtt a 155. cikkely az olyan személyekkel tiltotta a szexuális kapcsolatot – korhatár megadása nélkül –, akik még nem érték el a szexuális érettséget. Ez adott esetben szubjektív véleményekre, vitákra adott lehetőséget. Az áldozat szexuális érettségének megállapításához igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra volt szükség, ami idő- és pénzigényes eljárás, az eredménye pedig néha nem egyértelmű. Mások szerint viszont a jelenlegi megoldás sem tökéletes, mert kevésbé van tekintettel a fiziológiai (szexuális) fejlődés egyéni sajátosságaira.

Annyi bizonyos, hogy a „beleegyezési korhatár” megállapításával az ukrán szabályozás közelebb került a bevett nemzetközi gyakorlathoz. Az egyes országok szabályozása különbözik ugyan, de általában 14 és 18 év között van a beleegyezési korhatár. Eltérő lehet a szabályozás a tekintetben is, hogy mi számít szexuális kapcsolatnak, s hogy figyelembe veszik-e az elkövető korát.

hk