Vasárnapi üzenet: 2023. 09. 10.

2023. szeptember 10., 10:00 , 1175. szám

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Krisztusban kedves Testvérek!

Pünkösd után 15. vasárnap Máté evangéliumából a főparancsról szóló részt olvashatjuk.  „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből. […] Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mt. 22, 37; 40).

Jézus azt kéri, hogy Urunkat, Istenünket szeressük elsősorban, aztán felebarátunkat. Miért kéri ezt tőlünk Isten? Nagyon sokszor nem egyértelmű ez nekünk, keresztényeknek. Már az Ószövetségben a többistenhit volt elterjedve, és a kultuszok hatottak a zsidóságra, később pedig másfajta bálványimádás jellemezte a választott népet: a szív tisztátalansága. Ahogyan az Ószövetségben, ugyanúgy a jelenben is ez jellemzi az emberiséget.

A parancsolat arra szólít fel bennünket, hogy nekünk is Istent kell az első helyre tennünk az életünkben, és nem szabad a világi dolgok rabjává lennünk. Nem szabad engednünk, hogy a kultusz, a mágia, a különböző jóslások elcsábítsanak bennünket, mert ezek nem a keresztény ember magatartásához tartoznak. „Nem szolgálhattok egyszerre az Istennek is és a Mammonnak” – mondja Jézus.  Az ember első kötelessége, hogy szeresse Istent egész lényével.

Szeretni. De hogyan? Hogyan tudunk szeretni? Szívből szeretünk? Érzésből szeretünk? Vagy csak az agyunkkal szeretünk? Jézus azt mondja, hogy nem elég csak a szívvel szeretni, nem elég csak az elménkkel vagy csak a lelkünkből szeretni, hanem mindhármat összekapcsolja. Miért? Mert Isten szeretete át kell, hogy járjon bennünket. Isten nemcsak a fejemben kell, hogy ott legyen, hanem a szívemben, a lelkemben és az elmémben. Ha ezt tudom teljesíteni, akkor tudom majd szeretni a felebarátomat is. Az ember második kötelessége a felebaráti szeretet, akit úgy szeressen, mint önmagát. El kell gondolkodnunk ezen: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Gondoljunk bele, mennyire szeretjük önmagunkat, mennyire a tevékenységünk középpontjában áll az önmagunk kényelméről való gondoskodás. Ezután megpróbálhatjuk elképzelni, mi lenne hasonló hozzá, ha ugyanezt a szeretet mutatnánk felebarátaink iránt. Tegyük ezt meg!

Kedves Testvérek!

„Törekedjetek a szeretetre” – írja Szent Pál apostol. Az ember képes a szeretetre, de csak akkor, ha a szív tiszta, nincs tele bűnnel, haraggal, gonoszsággal. Törekednünk kell elsősorban, hogy megszabaduljunk ezektől a „kísértésektől”, és aztán tudjuk teljesíteni kötelességünket. Ámen.

Egressy Márton
tiszaújlaki görögkatolikus áldozópap