Az ittas vezetőkkel szembeni rendőrségi eljárás egyes kérdéseiről

2023. október 17., 12:46 , 1180. szám

„Múltkor azt írta a Jogi tanácsadó, hogy a rendőrök csak meghatározott esetekben állíthatják meg az autót az úton. Egy ismerősömmel viszont előfordult, hogy csak úgy megállították a rendőrök, majd megérezve a leheletén, hogy szeszes italt fogyasztott, megfújatták vele a szondát, jegyzőkönyvet vettek fel, és bevonták a jogosítványát. A rendőrök nem tudhatták az út szélén állva, hogy a sofőr ivott, vagyis törvénytelenül jártak el? És hogyan segít ez az ismerősömön?”

– Jelen esetben nem tudható bizonyosan, hogy a rendőrök miért állították meg a járművet, de ha valóban „csak úgy”, vagyis nem A nemzeti rendőrségről szóló törvény (Закон України «Про національну поліцію») 35. cikkelye által felsorolt esetek valamelyikében vagy – hadiállapot idején – valamelyik ellenőrző ponton, akkor egyértelmű a törvénysértés a járőrök részéről. Ilyenkor a járművezető nem köteles eleget tenni a rendőrség semmilyen további, vele szemben támasztott követelésének, többek között annak sem, hogy vesse alá magát az alkoholtesztnek, szondázásnak.

Senkinek sem javasolnám azonban, hogy akár józanul, akár ittasan szembeszegüljön az intézkedő rendőrrel – különösen hadiállapot idején nem. Annál is inkább, mivel az eljárást akkor is lefolytathatják, jegyzőkönyvet vehetnek fel, ha a járművezető megtagadja a szondázást, sőt a jármű vezetésétől is eltilthatják (a jegyzőkönyv felvételéről lásd részletesebben: «Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі», затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України 07. 11. 2015 № 1395!). Az viszont minden szabálysértési eljárásra igaz, hogy az eljárás lefolytatása során, a jegyzőkönyv felvételekor a rendőr által elkövetett hibák felhasználhatók a bíróságon, s akár a szabálysértési eljárás megszüntetése is elérhető.

Nagyon fontos ilyenkor, hogy a járművezető tisztában legyen a jogaival s az eljárás menetével. Esetünkben például a rendőr nem kerülheti el, hogy a jármű megállításakor közölje az intézkedés okát, majd ezt feltüntesse a jegyzőkönyvben is. Adott esetben a rendőrnek is bizonyítania kell, hogy az eljárása (a jármű megállítása) jogos volt. Ezért is fontos, hogy az eljárás alá vont járművezető elolvassa az elkészült jegyzőkönyvet, s megtudja, mivel magyarázza a rendőr a megállítását. A járművezetőnek jogában áll megjegyzéseket fűzni a jegyzőkönyvhöz, ahol jelezheti, ha szerinte a rendőr a dokumentumban nem a valóságnak megfelelően indokolta az eljárását (a jármű megállítását).

Fontos, hogy a járművezető a jegyzőkönyvben rögzített állítását tanúvallomásokkal is alá tudja támasztani a bíróságon, vagyis lehetőség szerint gondoskodnia kell arról, hogy amint a gépkocsit megállították, amint kiderült, hogy a rendőr szabálysértési eljárást indít ellene, legyen független tanúja – lehetőség szerint nem a járművezető hozzátartozója, barátja – az eseményeknek, vagy készüljön videófelvétel az esetről. Hadiállapot idején, az ellenőrző pontokon ugyanakkor nem javasolnám a videókamerák használatát.

Néhány gondolat az alkoholtesztről. A járőrök felajánlhatják a helyszíni alkoholteszt elvégzését. Ennek menetéről egyértelműen rendelkezik a vonatkozó szabályzat (Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затверджено наказом МВС України та МОЗ України № 1452/735 від 09 листопада 2015 року).

Lényeges, hogy a járőrök a helyszínen csak alkoholtesztet végezhetnek (minden más szer okozta befolyásoltság megállapítására csak egészségügyi intézményben van lehetőség), és csak az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott, hitelesített eszközökkel.

Ha a vezető elutasítja a szondázást, vagy nem ért egyet annak eredményével, a járőrök fel kell, hogy ajánlják a kórházi vérvizsgálatot. A járművezető maga is kérheti a rendőröktől, hogy állítsanak ki számára beutalót a vérvizsgálatra. Ha kérését megtagadják, önként is elvégeztetheti a tesztet a kórházban.

A helyszíni alkoholteszt elvégzéséről jegyzőkönyv készül. Egy januári kormányrendelet számottevően módosította a kérdést (Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», від 20 січня 2023 р. № 57). Miután szondázáskor nem mindig egyszerű két tanút találni, az új szabályozás szerint az eljárásról videófelvételt kell készíteni (például a járőr testkamerájával), amelyet csatolnak a szabálysértési jegyzőkönyvhöz. Ha erre nincs lehetőség, két tanú jelenlétében kell lefolytatni az eljárást.

            hk