A fellebbviteli bíróság határozatának végrehajtásáról

2023. október 24., 16:25 , 1181. szám

„Érdekelne, hogy végre kell-e hajtanom majd a fellebbviteli bíróság döntését, ha elhatároztam, hogy fellebbezek ellene?”

– A fellebbviteli és a semmítőszéki döntések általában haladéktalanul hatályba lépnek. Vagyis nincs átmeneti időszak, mint az elsőfokú bírósági döntések esetében, amikor a határozat csak azután emelkedik jogerőre, hogy lejárt a fellebbezési határ­idő, s az érintett(ek) nem élt(ek) fellebbezési jogával/jogukkal.

A fellebbviteli bíróság határozatai – amint a semmítőszéki határozatok is – az elfogadásuk dátumától, míg az állásfoglalásaik a kihirdetésüktől lépnek hatályba. Amennyiben az állásfoglalás a tárgyalótermen kívül vagy a tárgyalóteremben, de valamelyik érintett távollétében született, attól a pillanattól hatályos, hogy a bíró aláírta.

A bírósági határozat/állásfoglalás/végzés rendelkező részének tájékoztatást kell tartalmaznia a jogerőre emelkedésének határidejéről és rendjéről. Arról, hogy egy bírósági határozat jogerőre emelkedett-e, a Bírósági Határozatok Egységes Állami Nyilvántartásában (Єдиний державний реєстр судових рішень) is tájékozódhatunk, illetve a határozatot meghozó bíróságon.

A jogerőre emelkedett bírósági határozatokat Ukrajna egész területén minden állami hatóságnak, helyi önkormányzatnak, azok tisztségviselőinek és alkalmazottainak, valamint a magán- és jogi személyeknek, egyesületeiknek végre kell hajtaniuk. Ezen túlmenően, ha a határozat rendelkező része bizonyos cselekmények elvégzésére vonatkozó utasításokat tartalmaz, az érintett személyek kötelesek végrehajtani azokat.

A bírósági határozat be nem tartásáért a vétkesek felelősségre vonhatók.

hk