Tanúk az adminisztratív jogsértési eljárásban

2023. december 10., 17:11 , 1188. szám

„A forgalom akadályozása miatt indítottak ellenem eljárást. Beidéztek a bíróságra tanúskodni egy férfit, pedig többen állították, hogy nem is volt a helyszínen, amikor az eset történt, csak később ért oda. Azt sem tudtam kezdetben, hogy a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel. Annyi történt, hogy a járőr elkérte a jogosítványomat, és felírta az adataimat. Később elém tették a jegyzőkönyvet, hogy írjam alá, de abban nem szerepeltek tanúk.”

– Kezdjük azzal, hogy a tanúk vallomása bizonyíték lehet az adminisztratív jogsértés (közigazgatási szabálysértés) miatt indított eljárásban. Az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv («Кодекс України про адміністративні правопорушення» – a továbbiakban: Ajtk.) 251. cikkelye szerint az adminisztratív jogsértési eljárásokban bizonyítéknak minősül minden olyan tényszerű adat, amely alapján a hatóság (a tisztviselő, rendőr) a törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően megállapíthatja, hogy történt-e adminisztratív jogsértés, vagy sem, vétkes-e a jogsértésben egy adott személy, illetve amely alapján tisztázhatók az egyéb körülmények, amelyek fontosak az eljárás szabályos lefolytatásához az adott ügyben. Ezeket az adatokat tartalmazhatja az adminisztratív jogsértési jegyzőkönyv, az adminisztratív felelősségre vont személynek az esethez fűzött magyarázata, a sértettek, a tanúk – ha vannak – vallomásai, a szakértői vélemény, valamint az egyéb dokumentumok.

Adminisztratív jogsértési eljárásban tanúként beidézhető minden olyan személy, akiről ismert, hogy tud az adott ügyben megállapítandó tényekről és körülményekről. A tanú köteles a valóságnak megfelelő tájékoztatást adni mindenről, amit az esetről tud, és válaszolni a kérdésekre (lásd az Ajtk. 272. cikkelyét!). A tanúk által közölt tényeket, körülményeket a bíróság az ügy egyéb bizonyítékaival és körülményeivel együtt értékeli.

Az Ajtk. megadja az adminisztratív jogsértési jegyzőkönyv tartalmával szemben támasztott követelményeket. A 256. cikkely szerint az adminisztratív jogsértésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a jegyzőkönyv felvételének időpontját és helyét; összeállítójának beosztását, vezetéknevét, keresztnevét és apai nevét; az adminisztratív felelősségre vont személy adatait (amennyiben sikerül megállapítani a személyazonosságát); az adminisztratív jogsértés helyét, idejét és lényegét; a jogszabályi normát, amely felelősséget állapít meg e jogsértésért; a tanúk és sértettek – ha vannak – nevét, címét; az adminisztratív felelősségre vont személynek a történtekkel kapcsolatos magyarázatát; az eljárás lefolytatásához szükséges egyéb információkat. Ha a jogsértés anyagi kárt okozott, azt is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet készítője és az adminisztratív felelősségre vont személy írja alá. Ha vannak tanúk és sértettek, a jegyzőkönyvet ezek a személyek is aláírhatják.

Tehát, ha egy közlekedési szabálysértésnek tanúi vannak, az ezekre a személyekre vonatkozó információk bekerülnek az adminisztratív jogsértési jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet a tanúnak nem kötelező aláírnia. Ha viszont a jegyzőkönyvben nem szerepel a tanúkra vonatkozó információ, akkor tanúk beidézése az adott eljárásban legalábbis megkérdőjelezhető. Igaz, nem zárható ki, hogy az eljáró hatóság/rendőr később, a jegyzőkönyv összeállítása után szerzett tudomást a tanúról. Annak eldöntése, hogy figyelembe vehető-e az adott tanú vallomása az eljárásban, a bíró feladata.

Ön eljárás alá vont személyként jogosult az ügy anyagait megismerni, magyarázatot adni, megjegyzést fűzni a jegyzőkönyvhöz (ezt a megjegyzést szintén tartalmaznia kell a jegyzőkönyvnek), bizonyítékot benyújtani, kérelmet előterjeszteni. Az adminisztratív jogsértési ügyeket általában a felelősségre vont személy jelenlétében tárgyalják (lásd az Ajtk. 268. cikkelyét!).

Az Adminisztratív perrendtartási törvénykönyv («Кодекс адміністративного судочинства України») 74. cikkelyének 1. pontja szerint a bíróság nem veszi figyelembe a törvényben meghatározott eljárás megszegésével szerzett bizonyítékokat. Következésképpen, ha kétségei vannak a jegyzőkönyvvel, egy bizonyos személy tanúként való meghallgatásával, vallomása hitelességével kapcsolatban, élhet jogaival a bíróság előtt, és jelezheti, ha véleménye szerint szabálysértés történt a jegyzőkönyv felvételekor, indítványozhatja a tanú kizárását. Javasolható, hogy fogadjon ügyvédet, aki mindebben eljár az ön nevében.

hk