III. Kockásliliom-túra a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumban

2024. március 28., 13:42 , 1204. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik alkalommal szervezte meg a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéket. A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyre, Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaversenyre és Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Versenyre való felkészítés, valamint a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése, bővítése.

A foglalkozásokra az előző évekhez hasonlóan idén is névre szóló meghívót kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent-Györgyi Albert kémiaverseny (8. osztály), Margittai Antal biológiaverseny (7–8. osztály) és természetrajz–földrajz (7–8. osztály) verseny legjobb eredményeket elért tanulói, akik már eddig is bizonyították a felsorolt tantárgyak iránti szeretetüket.

A meghívottak közül 14 tanuló (7 biológia, 2 kémia, 5 földrajz) élt a lehetőséggel, akikkel a hétvégék folyamán 20 szakképzett pedagógus foglalkozott.

A tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék záróakkordjaként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke 2024. március 26-án harmadik alkalommal szervezte meg a Kockásliliom nevet viselő ismeretterjesztő túrát a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén. A túrán a Biológia és Kémia Tanszék oktatói és hallgatói, valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéken részt vevő 7–8. osztályos tanulók vettek részt. A programban összesen 11 tanuló és 11 oktató vett részt.

A túra elején központilag szervezett járművekkel a diákok és oktatók kiutaztak a Főiskola Erdei Iskola és Kutatóbázisára. Ezt követően a közeli Szernye-csatorna partjához sétáltak el, amelynek túlpartján terül el a különleges élővilággal rendelkező Masonca-rét. A csatornán kenuval jutottak át a résztvevők, akik hamar megérkeztek a különleges látványt nyújtó ártéri réthez. A gyep növényvilágának egyik leglátványosabb faja a tavasszal virágzó, fokozottan védett mocsári kockásliliom vagy kotuliliom (Fritillaria meleagris), melyet Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék vezetője mutatott be a résztvevőknek. Minden diák számos új ismerettel, élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térhetett haza.

A programot Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.    

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány