Az őszi búza gyomirtása I.

2024. április 8., 15:38 , 1204. szám

Sok tényezőt figyelembe kell vennünk a gyomirtó vásárlása előtt, az már nem járható út, hogy a gazdaboltban „kérünk rá valamit”. Legtöbb esetben ezzel csak a szerencsére bízzuk a munkánk eredményét. A jó termelőnek tudnia kell, hogy mikor és milyen gyom­irtót használjon.

 

A búza gyomnövényeiről

Az őszi búza gyomirtását számos tényező együttesen határozza meg. Ezek közül fontosak: az alkalmazott herbicidek, a talaj típusa, a vetésidő és a vetést követő csapadékviszonyok. Például korai vetés és csapadékos október esetén már ősszel megindulhat az erőteljes gyomosodás, míg késői vetés vagy száraz ősz esetén a csírázás az enyhébb téli napokra és a kora tavaszi időszakra tevődik át.

Vidékünkön az őszi búzában közel 30-féle gyom fordulhat elő, melyeket fel kell tudnunk ismerni a hatékony védekezés érdekében. Az egyoldalú herbicidhasználatnak (MCPA és 2,4-D hatóanyagok) köszönhetően az utóbbi években már nagy problémát jelent az egyszikűek (pl. tarackbúza, vadzab stb.) és a keskenylevelű kétszikűek (pl. ragadós galaj, mezei acat stb.) elszaporodása.

 

A gyomfelvételezés célja, feladata és időzítése

A gyomfelvételezés célja, hogy eldöntsük, szükség van-e gyomirtásra, azaz a táblát bejárva szemrevételezzük, milyen nem oda illő növényekkel találkozunk, s ezek közül melyekből van több, milyen állapotban vannak. Ez a gyomirtás aktuális időpontjának megválasztásához elengedhetetlen folyamat. Az nem jó hozzáállás, hogy „gyomirtózok, mert a szomszéd gazda is lefújta már a sajátját”, vagy például mert „régen ebben az időben már rég lefújtuk”. Ehhez hasonló hozzáállással sosem leszünk jobb termelők, csak sereghajtók.

Gondoljunk csak bele józan paraszti ésszel: minden év más-más időjárási viszonyokat hoz, így a búzánk is évről évre eltérő időben bokrosodik vagy szökik szárba, ennek megfelelően a gyomok is eltérően fejlődnek. De abba is gondoljunk bele, hogy miért van annyiféle gyomirtó szer. Sok esetben egy termelő egy évben csak egyféle keveréket vagy egyféle márkájú gyomirtót használ, ami gyakran nem helyes. Olyan területeken, ahol a vetés akár több hét különbséggel történt, vagy eltérő fajtákat vetettek, netán más-más típusú talajba, minden tábla eltérő herbicid-összeállítást igényelhet.

Az sem járható út, hogy „idén is ezt használom, mert tavaly is jól működött”. Egy jól feltérképezett búza gyomirtása minden esetben költséghatékonyabb, mint a látatlanban való permetezgetések. Gyomirtó szer vásárlása esetén minden esetben ki kell menni a területre, be kell járni, és meg kell néznünk a gyomok fejlettségét, mennyiségét, a búzánk fejlettségét és az esetleges sávos vagy foltos területek gyomösszetételét.

Ha a búzatermesztést jól akarjuk csinálni, és semmit sem akarunk kockáztatni, akkor a szezonban legalább három alkalommal be kell járnunk a területet.

1. Az első gyomfelvételezés időpontja október, a kelést követően. A csapadékos ősz vagy a gyomirtó szerek egyoldalú használata már ekkor problémát okozhat. Ősszel csírázik az egyéves gyomnövények (T1 és T2) többsége. Ekkor kell eldöntenünk, hogy szükség van-e gyomirtózásra. Amennyiben a területen az előző években is gondot jelentett a vadzab, a tarackbúza, a ragadós galaj, a kék búzavirág, az orvosi székfű, a pipacs, a mezei szarkaláb stb., akkor ajánlott gyomirtózni még ősszel, az első fagyok beállta előtt. Ebben az időszakban úszhatja meg a gazda a legolcsóbban a védekezést e veszélyes gyomok ellen. A tavaszi időszakban vagy kétséges már a kezelés hatékonyága, vagy lényegesen drágább készítményekre van szükség.

2. A második gyomfelvételezés időpontja március. Ekkor állapítható meg az egyszikű vagy kétszikű gyomok mennyisége és fejlettsége. Ez a legfontosabb időpont, amikor ki kell mennie a termelőnek a területre. Továbbá ekkor kell megfigyelnünk a 2,4-D- és MCPA-toleráns gyomok jelenlétét és az elterjedtségüket (pl. mezei acat, nagy széltippan, vadzabfajok, ragadós galaj stb.). Ennek alapján hozzuk meg a döntést, hogy alkalmazhatók-e a régi, hormonalapú gyomirtók, vagy inkább más (valamivel drágább) szerkombináció után kell néznünk.

3. A harmadik gyomfelvételezés időpontja április eleje, közvetlenül a gyomirtás előtt. Ekkor a legfontosabb az egyszikű gyomok szemrevételezése, főként a vadzabra figyeljünk. Ha sokat látunk a területen, akkor érdemes és kell is ellene védekeznünk, de ekkor már korlátozottak a lehetőségeink, sőt jóval drágább készítményeket kell beszerezni, mint az őszi kelés utáni időszakban használható herbicidek. (Folytatjuk.)

Molnár Ildikó,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány megbízásából