Vasárnapi üzenet: 2024. május 19.

2024. május 19., 08:13 , 1210. szám

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.”

Ap. csel. 2, 1–11

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az ötvenedik napon… Talán ilyen sejtelmesen is lehetne kezdeni ezt az elmélkedést, de valóban hétszer hét nap (Jézus feltámadása) után, vagyis egy teljességnyi idő után történt meg az, amit a fenti szentírási részben olvastunk – az emeleti teremben lévő tanítványokat eltöltötte a Szentlélek. Mindannyiukat. A Szentlélek, akiről maga Jézus mondta, hogy el fogja küldeni. Sőt, úgy fogalmaz: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el a Vigasztaló…”

Kicsoda hát a Szentlélek? Ki a Szentlélek, hogy Jézus így nyilatkozott róla? A Szentlélek egy személy. Ő Isten. Ő a harmadik isteni személy. A titokzatos, ismeretlen isteni személy. Ő, aki jelen volt a világ teremtésénél, aki által az ember élőlény lett, aki már az Ószövetségben egyes embereket eltöltve bátorságot, kreativitást, erőt, szabadságot ajándékozott. Ő, aki az Újszövetségben már nemcsak egyes embereket, hanem mindenkit be akar tölteni, aki különleges ajándékokkal tudja eltölteni az Isten gyermekeit, aki vigasztal, békét ad, erőt a mindennapokhoz ebben a háborús helyzetben is. Aki tanít és segít megbocsátani, türelmesnek, segítőkésznek lenni. Aki tanít és segít szeretni. Ő a Lélek, akinek mi a templomai vagyunk.

Kívánom, hogy ezen az ünnepen töltsön el minden kedves olvasót a Szentlélek, hozzon békét és örömet a mindennapjaikba, és halmozza el önöket áldásával.

Úgy legyen. Ámen.

Megyesi László
diakónus