Egy tálból cseresznyézett a KMKSZ és az UMDSZ tiszteletbeli elnöke

Változnak az idők

2024. május 21., 17:42 , 1211. szám

A múlt szombaton Szolyván megtartotta soros ülését a Szolyvai Emlékparkbizottság. A park bejárását követő munkamegbeszélésen dr. Tóth Mihály, a bizottság elnöke tartott rövid értékelést, majd dr. Dupka György, a testület felelős titkára számolt be az emlékparkkal kapcsolatos tevékenységről.

A tervek között szerepel, hogy a szolyvai polgármesteri hivatallal, Orosz Mirko alpolgármesterrel együttműködve eltávolítják az I. világháborús katonatemetőből az elöregedett, veszélyessé vált fasor kőrisfáit. Ezek helyébe Kijevből megrendelt hársfákat telepítenek. A tennivalók forgatókönyvét a megjelentek egyhangúlag jóváhagyták. Az elhurcolások 80. évfordulója jegyében fontosnak tartják a kapcsolattartást az anyaországi és a külhoni szervezetekkel.

Az ülés résztvevői döntöttek az ez évi központi megemlékezés és koszorúzás időpontjáról. Az elhurcolás kezdetének 80. évfordulóján, november 15-én Beregszászban, az Európa–Magyar Házban megrendezik a Gulág–GUPVI-kutatók nemzetközi fórumát. A hagyományos megemlékezésre 2024. november 16-án kerül sor a Szolyvai Emlékparkban.

Felhívják a civil szervezetek, történelmi egyházak, térségi önkormányzatok képviselőinek figyelmét, hogy az elhurcolás 80. évfordulóján a magyarlakta településeken szervezzenek koszorúzással egybekötött megemlékezéseket.

November végén a Szolyvai Emlékparbizottság küldöttsége részt vesz a Szambori 22. Sz. Gyűjtő- és Továbbítótábor hadifogolytemetőjében létrehozandó Szambori Emlékpark felavatásán, melynek projektgazdája a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség.

A bizottság két új taggal bővült a szolyvai Ladányi Antal és Szokolova Henrietta személyében.

A munkaülésen jelen volt Argyelán György (Szolyva, főgondnok), Fuchs Andrea (Ungvár, irodai ügyvezető), Dávid Árpád ref. lelk. (Mezőgecse), Meskó János (Ungvár), Milován Sándor (Nagyszőlős), Sepa György (Szolyva), dr. Spenik Sándor (Ungvár), Réthy János (Szolyva), Petneházy Gyula (Kijev), dr. Zubánics László (Gut). Az eszmecserén részt vett Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja. A közösségi médiában Fuchs Andrea irodai ügyvezető tett közzé tájékoztatást.

A megbeszélésen Tóth Mihály, a bizottság vezetője, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke cseresznyével kínálta a jelenlévőket, Bacskai József ungvári főkonzulnak akkor sikerült lencsevégre kapni, ahogy a szó szoros értelmében egy tálból cseresznyézett Milován Sándor és Tóth Mihály.  

dózsa