Hová épülhet a telken a ház?

2024. május 28., 16:00 , 1211. szám

„Milyen távolságra kell állnia az épületeknek a telekhatártól? Muszáj nekem is a járda vonalára építeni a házamat, ha a többieké is oda épült az utcában?”

– A területfejlesztés, -rendezés, -beépítés számos kérdését, ideértve az épületek és építmények, utak és egyéb objektumok közötti távolságokat a ДБН Б.2.2-12: 2019 Területek tervezése és beépítése című dokumentum szabályozza. Emellett a vonatkozó egészségügyi, tűzvédelmi, műszaki és egyéb előírásokat is be kell tartani.

A telken álló épület, építmény és a szomszédos telek határa közötti távolságnak a már korábban beépített településrészeken legalább 1,0 méternek kell lennie, lehetővé téve ezzel az épületek karbantartását. Egyben biztosítani szükséges, hogy a szomszédos épületek tetejéről, ereszeiről a víz ne jusson az épületek közötti térbe, vagy meg kell oldani a csapadék elvezetését onnan.

Ha új beépítésű, illetve beépítendő területről van szó, a lakóházaknak, nyaralóknak legalább 3,0 méter távolságra kell megépülniük a telekhatároktól. Főútvonalak mentén az út/utca vonalától 6,0 méterre szabad lakóépületet emelni.

Ugyanakkor a melléképületek bizonyos típusainak elhelyezésére nem vonatkozik az út vonalától kötelezően betartandó távolság. Adott körülmények között kertvárosi környezetben, családi házas telken is engedélyezhetik például garázs, utcára nyíló kisebb kioszk/üzlethelyiség építését közvetlenül az utca vonalára.

Egy laikus számára is nyilvánvaló, hogy nem mindig egyszerű betartani ezeket a szabályokat. Például hiába keressük a szabványban a korábban beépített terület- vagy településrész és az új beépítésű terület egyértelmű definícióját. Arról sem szól a dokumentum, mi a teendő, ha az adott telek méretei nem teszik lehetővé valamennyi előírás betartását.

A lakóépület és az 50 m2-nél kisebb alapterületű, háziállatok, szárnyasok tartására szolgáló gazdasági épületek (ólak, ketrecek) közötti távolság 15,0 méterben van meghatározva. A szabályzat azonban úgy rendelkezik, hogy a gazdasági épületek akár egybe is építhetők a házzal, amennyiben a lakóhelyiségektől és konyhától legalább három kiszolgáló helyiség választja el azokat, illetve betartható a minimális egészségügyi távolság (tehát a 15 méter) a gazdasági épület és a szomszédos telkeken álló lakóépületek között.

A lakóépület és a komposztáló, az udvari vécé, a szeméttároló, a trágya és a mezőgazdasági vegyszerek tárolására szolgáló terület/helyiség közötti megengedett minimális távolság 20,0 méter. Az ivókút és a gazdasági épületek közötti távolság szintén 20,0 méter kell, hogy legyen. Ezeket a távolságokat a szomszédos telkeken álló épületekhez/építményekhez képest is be kell tartani.

Az épületek, építmények, szerkezetek közötti tűzvédelmi távolságokat rendszerint a külső falaik közötti távolságként adják meg. Ha azonban az egyik épület éghető anyagból készült, és egy méternél jobban kitüremkedő elemmel (például fedett terasszal) rendelkezik, a távolság ettől az elemtől számítandó. A szomszédos telkeken álló I. és II. tűzállósági fokú lakóépületek és a gazdasági épületek, kamrák, ólak közötti távolság 6,0 méterben van megállapítva. Az I. és II. tűzállósági fokú épületek, építmények, valamint a III. tűzállósági fokú lakóépületek közötti távolság ennél is nagyobb: 8,0 méter. A legtöbb lakóépület ez utóbbi kategóriába tartozik. A szomszédos telken álló vagy megépíteni tervezett IIIa, IIIб, IV., IVa, V. tűzállósági fokú lakó- és gazdasági épületek (például faházak) között 10–15 méter távolságnak kell lennie.

A falvak lakó- és gazdasági épületei, építményei, az üdülőövezeti telkek határai, a kerti építmények és az erdővel borított területek között 20,0 m, 50,0 m vagy 100,0 m távolságot kell hagyni attól függően, hogy lomblevelű, vegyes vagy tűlevelű erdőről van-e szó. A városi és nagyközségi háztáji/kertes családi házak esetében a telekhatár és az erdőterület közötti tűzbiztonsági távolság csökkenthető, de legalább 15,0 m-nek kell lennie.

Bizonyos körülmények között el lehet tekinteni az ugyanazon a telken álló lakó- és gazdasági épületek közötti tűzbiztonsági távolság betartásától, erről azonban érdemes megkérdezni a szakembert.

hk