Mit mondanak a közlekedési szabályok a parkolásról?

2024. június 10., 11:50 , 1213. szám

„A szomszéd mindennap úgy áll meg az autójával a lépcsőházunk előtti keskeny úton, hogy más már nem tud elhajtani mellette. Mit mond erről a KRESZ?”

– A megállásra és a parkolásra vonatkozó rendelkezéseket A közúti közlekedés szabályai (Правила дорожнього руху, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 – a továbbiakban: PDR) 15. fejezete foglalja össze. Ezek szerint járműveikkel a vezetők az úton erre a célra kijelölt helyeken vagy az út szélén állhatnak meg és parkolhatnak. Speciálisan kijelölt helyek vagy útpadka hiányában, illetve ha ott nem lehet megállni, parkolni, ezt az úttest jobb szélén tehetik meg (lehetőleg minél inkább jobbra húzódva, hogy a többi közlekedőt ne akadályozzák).

Lakott területen a gépjárművek megállása és parkolása az út bal oldalán is megengedett, ha annak irányonként egy-egy sávja van (középen húzódó villamossín nélkül), és nincs elválasztva 1.1-es jelzéssel (keskeny folytonos vonallal), valamint egyirányú utcában is meg lehet állni az út bal oldalán. Ha az úton fasor, esetleg középen elválasztósáv van, ezek mellett tilos megállni és parkolni (lásd a PDR 15.3-as pontját!).

Az 5.42.1, 5.42.2, 5.43 számú táblák mellett a 7.6.1 számú közúti táblával is jelzett helyeken minden jármű parkolása megengedett az úttesten a járda mentén, illetve a 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 táblák valamelyikével jelzett helyen a személygépkocsik és a motorkerékpárok csak a táblán látható módon parkolhatnak (15.6 pont).

Lejtőn és emelkedőn, ahol a parkolás módja nem szabályozott a forgalomszabályozás eszközeivel, a járműveket az úttest széléhez viszonyítva szögben kell leállítani úgy, hogy az ne akadályozza a többi közlekedőt, illetve kizárja ezen járművek spontán mozgásának lehetőségét. Ezeken a területeken a járművel az úttest szélével párhuzamosan is megengedett parkolni, úgy forgatva el a kormányzott kerekeket, hogy az kizárja a jármű spontán mozgásának lehetőségét (15.7 pont).

Tilos megállni:

• vasúti átjárókban;

• villamosvágányokon (bizonyos esetek kivételével – lásd a 15.8-as pontot!);

• felüljárókon, hidakon és alattuk, valamint alagutakban;

• gyalogátkelőhelyeken és azokhoz 10 m-nél közelebb mindkét oldalon, kivéve a közlekedési elsőbbségadás eseteit;

• kereszteződésekben és a keresztezett útpálya széléhez 10 m-nél közelebb, ha nincs gyalog­átkelőhely, kivéve az áthaladás elsőbbségét biztosító megállást és az oldalirányú áthaladás miatti megállót a T alakú kereszteződésekben, ahol folyamatos vonal vagy elválasztósáv van;

• olyan helyen, ahol a folyamatos vonal, elválasztósáv vagy az úttest szemközti széle és a megálló jármű közötti távolság 3 m-nél kisebb;

• 30 m-nél közelebb a menetrend szerint közlekedő járművek leszállóhelyeihez, ennek hiányában mindkét oldalon 30 m-­nél közelebb a megállóhelyet jelző táblához;

• 10 m-nél közelebb az útépítési munkák megjelölt helyétől és azok végzésének övezetében, ahol ez akadályozhatja a dolgozó speciális járművek mozgását;

• olyan helyeken, ahol ez ellehetetleníti a szembejövő forgalmat, vagy nem lehetséges kikerülni a megálló járművet;

• olyan helyeken, ahol a jármű elzárja a többi járművezető elől a rálátást a közlekedési lámpákra vagy az útjelző táblákra;

• 10 m-nél közelebb a környező területek kijárataitól és közvetlenül a kijáratnál (15.9 pont).

Tilos parkolni:

• olyan helyeken, ahol tilos megállni;

• a járdán (kivéve a megfelelő útjelző táblákkal jelölt helyeket);

• a járdán, a személygépkocsik és motorkerékpárok kivételével, amelyek a járda szélén parkolhatnak, úgy, hogy legalább 2 m-nyi sáv marad szabadon a gyalogosok számára;

• a vasúti átjárókhoz 50 m-­nél közelebb;

• lakott területen kívül a veszélyes kanyarok és az út hossz-­szelvénye domború töréseinek övezetében, ahol legalább egy forgalmi irányban 100 m-nél kisebb a látótávolság vagy a láthatóság;

• olyan helyeken, ahol az álló jármű más járművek mozgását ellehetetleníti, vagy akadályozza a gyalogosok mozgását;

• 5 m-nél közelebb a háztartási hulladékot gyűjtő konténerek tárolóhelyeihez és/vagy a konténerekhez, amelyek elhelyezése vagy elrendezése megfelel a jogszabályi előírásoknak;

• a pázsiton (15.10 pont).

hk