Keresztyén Balázs tiszteletére avattak emléktáblát Badalóban

2024. június 17., 14:55 , 1215. szám

Ünnepélyes keretek között avatták fel Keresztyén Balázs pedagógus, helytörténész, művelődésszervező emléktábláját június 16-án Badalóban.

A rendezvényre érkezettek a Badalói Gvadányi József Gimnázium főbejáratánál gyűltek össze, ahol elsőként Jakab Lajos családorvos, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány Kuratóriumának elnöke azzal kereste meg őt és Veres Csillát, a helyi gimnázium igazgatóját, hogy szeretne felajánlani egy emléktáblát Keresztyén Balázs tiszteletére, születésének 75. évfordulója alkalmából. A tábla helyét az iskola bejáratánál jelölték ki, majd miután megkapták az annak elhelyezésére vonatkozó engedélyt, ezen a kellemes nyári napon került sor az avatóünnepségre.

„Kiemelkedő tanár és helytörténész volt, aki mindig is azzal foglalkozott, amivel szeretett volna: Kárpátalja történetével, a magyar kultúra megmaradásával, megörökítésével és továbbadásával” – emelte ki beszédében Veres Csilla gimnáziumigazgató, hozzátéve: Keresztyén Balázs egyik művében azt írja, hogy elemi iskolásként, amikor reggelente elhaladt a helyi református templom előtt, mindig rápillantott az épület külső falába beépített Petőfi Sándor-emléktáblára, s megfogalmazódott benne a gondolat, mely szerint a költő „nyomdokait taposva ő lett az útmutatóm”.

Az igazgatónő felolvasta a tábla adományozójának, Dalmay Árpádnak az alkalomra írt levelét, melyben az író kiemelte, hogy külön öröm számára, hogy gróf Gvadányi József emléktáblája után újabb táblát ajándékozhattak Badalónak. Aláhúzta továbbá, hogy a Beregszászért Alapítvány fő célja „a Beregszászban és a környező településeken élő magyarok nemzeti azonosságtudatának erősítése, annak a tudatosítása, hogy itthon vannak immár több mint ezer éve ezen a területen, gazdag magyar múlttal rendelkezik ez a vidék, amire büszkéknek kell lennünk”.

Keresztyén Balázs 1949. január 15-én látta meg a napvilágot Nagyberegen. Mindössze hároméves volt, amikor a család szülőfalujából Badalóba költözött. A fiú itt végezte el az általános iskolát, majd a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában tanult tovább és érettségizett. 1967-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetemre, ahol 1972-ben magyarnyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett. Ezután a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában tanított haláláig. Pedagógusi munkája mellett rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott: tanulmányozta a kárpátaljai irodalmi hagyományokat, történeti és helyi mondákat, művelődéstörténeti kislexikont írt, kutatta a Perényiek és báró Perényi Zsigmond életét, több könyve is megjelent, s még mennyi mindent tehetett volna, ha 58 évesen nem szólítja magához az Úr.

Keresztyén Gabriella, Keresztyén Balázs lánya rendkívül megható beszédében hatalmas büszkeséggel emlékezett vissza édesapjára és a Tisza-parti falura, mely számára is meghatározó szerepet töltött be gyermekkorában, amikor a nyári szüneteket nagymamájánál töltötte. „Mindent, amit tudott, azt itt tanulta az anyukájától, Juliska mamától, aki nagy nótafa és mesetudó ember volt. […] Ma, amikor ennyire szétszóródtunk, akkor bizony az emlékezés az, ami össze tud minket tartani, bárhol is legyünk, s ez ad arra is lehetőséget, hogy az emberek összetartozónak érezzék magukat, s megőrizzék önazonosságukat és emberségüket” – hangsúlyozta Keresztyén Gabriella.

Keresztyén Balázs elhivatottsága, a magyar kultúra ápolásáért végzett munkája példaértékű mindannyiunk számára – szögezte le ünnepi köszöntőjében Jusztin Miklós beregszászi magyar konzul. „Ez a tábla és Keresztyén Balázs emléke mindig juttassa eszünkbe, hogy a nemzeti azonosságtudatunk erősítése több, mint a hagyományaink és a nyelvünk ápolása. Fontos, hogy támogassuk egymást a mindennapokban, összetartsunk a nehéz időkben, és közösen dolgozzunk jövőnk építéséért, azért, hogy gyermekeink és unokáink is büszkén vallják magukat magyarnak. Csak így biztosíthatjuk, hogy a jövő generációi méltóképpen képviseljék és továbbvigyék mindazt, amit őseink ránk hagytak” – fogalmazott a diplomata.

Az elmúlt nyolc évben Badalóban immár ez az ötödik újonnan felavatott emléktábla. Abban, hogy ez a szám egyre nő, nagy szerepet vállal a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Sin József, a KMKSZ alelnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a jelenlegi nehéz, háborús körülmények mellett Badalóban ismét egy nemzetmegtartó rendezvényen vehetnek részt. „Badaló egy gazdag múltú kisközség, amely ma is egy életjelet ad magáról és múltjáról” – húzta alá, majd Keresztyén Balázs emlékét méltatva kiemelte: amellett, hogy összegyűjtötte és általa megismerte az utókor a kárpátaljai mondakincset, Keresztyén Balázs aktív közéleti szereplő is volt. Munkássága is bizonyítja, hogy gazdag a magyar kultúra a Kárpát-medence minden szegletében – tette hozzá Sin József.

Dupka György író, történész, Keresztyén Balázs pályatársa és barátja személyesen nem volt jelen a rendezvényen, azonban gondolatait üzenetben küldte el, melyet Jakab Lajos tolmácsolt az egybegyűltek felé. Dupka György részletesen kifejtette Keresztyén Balázs munkásságának hatását és értékét, melyre méltán lehet büszke a kárpátaljai magyarság. „Emlékeztessen e márványtábla mindenkit mindarra, hogy ebben a nehéz, vészterhes időben is, amit Keresztyén Balázs barátom így fogalmazott meg A magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikonja (1995) előszavában: »némiképpen szolgálni fogja múltunk és szülőföldünk kultúrájának jobb megismerését, a nemzeti önismeretet és az e tájba kapaszkodó gyökereink megerősödését«”.

A köszöntőket követően Jusztin Miklós konzul úr, Keresztyén Gabriella és Veres Csilla leleplezték az emléktáblát, melyet Sándor Attila székelyudvarhelyi művész bronz domborműve díszít.

Miután Veres Áron elszavalta Ferenczi Tihamér Szülőfalumhoz című versét, Sápi Zsolt református tiszteletes Isten áldását kérte a jelenlévők életére.

Az avatóünnepség végén az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd közösen énekelték el a Szózatot.            

CsA